• 29 MAJ 24

    W ramach uzyskanego dofinansowania dla podmiotów leczniczych Szpital rozpoczął realizację  inwestycji pn. „Doposażenie SOR wraz z pracowniami diagnostycznymi w Trzebnicy”

    Przyznane środki pozwolą na zakup nowoczesnego sprzętu dla szpitalnego oddziału ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. W tym roku zaplanowana została m.in.  wymiana sprzętu medycznego w pracowniach RTG, USG oraz endoskopii.