Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Uprzejmie informujemy, że w Obornikach Śląskich funkcjonują obecnie 2 punkty poboru materiału do badań

 • ul. Trzebnicka 37 w budynku Praktyk Lekarza Domowego na parterze
 • na pierwszym piętrze na terenie Przychodni Ewa-Med

Punkty te działają we wszystkie dni robocze od 7.30 - 10.00
Serdecznie zapraszamy .
Oferujemy co najmniej 10 % rabat na wszystkie badania .


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. będący integralną jednostką Szpitala Im.Św.Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy pracuje w trybie całodobowym bez przerwy wykonując badania laboratoryjne.

Laboratorium wykonuje badania z zakresu wielu dziedzin medycyny laboratoryjnej :

 • Hematologii
 • Chemii klinicznej
 • Immunochemii ( w tym wirusologiczne)
 • Analityki medycznej i cytologii
 • Serologii grup krwi i diagnostyki konfliktu matczyno-płodowego
 • Mikrobiologii w tym mykologii

umożliwiając tym samym szybką i precyzyjną diagnostykę wielu schorzeń .
Szerokie spektrum analiz możliwe jest dzięki wysokiej klasy aparaturze na której pracuje wykwalifikowany personel oraz dzięki współpracy z innymi referencyjnymi laboratoriami ( posiadającymi certyfikat ISO 9001).

Laboratorium uczestniczy w ogólnokrajowych i zagranicznych programach kontroli jakości badań : tygodniowej , miesięcznej , kwartalnej, rocznej prowadzonych przez :

 • CENTRUM JAKOŚCI BADAŃ W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ Z ŁODZI , prowadzonej przez prof. Brzeźińskiego,
 • RIQAS -Międzynarodowy system kontroli jakości dla laboratoriów diagnostycznych, objęty akredytacją ISO 9000 i certyfikatem -United Kingdom Accreditation Service,
 • Międzynarodowy programam kontroli badań mikrobiologicznych - NEQAS UK Microbiology Assessment for Antimicrobial Susceptibility Testing oraz Quality Control for Molecular Diagnostic,
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej - POLMIKRO,
 • oraz prowadzi codzienną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę wszystkich wykonywanych badań

Laboratorium posiada dobrze wyposażoną :

 1. Pracownię hematologiczną na której to wykonuje się szereg analiz : między innymi morfologie krwi :
  • 24 parametrowe z rozdziałem krwinek białych i płytkowych wraz z wskaźnikami opisującymi anomalie krwinek ( wyszczególnienie badań w zakładce "cennik") oraz
  • 18 parametrowy rozdział
  • analizę rozmazu w mikroskopie
 2. Pracownię biochemiczną gdzie oznaczamy większość parametrów z zakresu chemii wykorzystywanych w diagnostyce klinicznej chorób:
  • nerek
  • wątroby
  • trzustki
  • gruczołów endokrynnych
  • innych chorób przewodu pokarmowego
  • mięśni i stawów itd
  • chorób z autoagresji
  • alergii
  • cukrzycy
  • przebiegu ciąży

  poszerzonych o ocenę równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej

 3. Pracownię immunochemiczną ,gdzie za pomocą automatycznego analizatora ”IMMULITE 1” wykorzystującego najbardziej czułą i referencyjną metodę – chemiluminescencji, mamy możliwość oznaczania ponad 120 parametrów wśród nich :
  • markery zawału mięśnia sercowego
  • hormony tarczycy
  • hormony płciowe
  • markery nowotworowe
  • markery chorób zakaźnych w tym : ( WZW( wirusowe zapalenie wątroby) , boreliozy, chlamydiozy, krztuśca, cytomegalii)
  • markery niedokrwistości
  • markery gospodarki kostnej
  • immunoglobuliny
  • inne hormony
 4. Alergologiczny system umożliwiający wykonanie paneli badań IgE specyficznych przeciwko najczęściej uczulającym alergenom - po 20 oznaczeń w zestawie : pokarmowym, wziewnym, mieszanym

 5. Pracownię analityki ogólnej ,gdzie wykonywane są:
  • analizy moczu z bardzo dokładną mikroskopową oceną osadu moczu
  • badania w kierunku chorób pasożytniczych (tradycyjne- mikroskopowe i immunoenzymatyczne do wykrywania Lambli Gardii)
  • analizą innych płynów ustrojowych w tym płynu mózgowo-rdzeniowego
  • cytologie
 6. Pracownie mikrobiologiczną gdzie wykonywane są pełnoprofilowe badania mikrobiologiczne obejmujące identyfikację i oznaczenie lekowrażliwości patogennych bakterii tlenowych i beztlenowych oraz grzybów drożdzopodobnych. i dermatofitów Oznaczane są wszystkie mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki wg. zaleceń Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów Narodowego Instytutu Zdrowia w Warszawie.

W pełni wykwalifikowany i doświadczony personel wykona dla Państwa precyzyjnie i szybko badania diagnostyczne oraz udzieli niezbędnych informacji w zakresie interpretacji wyniku laboratoryjnego


Pobieranie krwi odbywa się codziennie

 • w Punkcie Pobrań w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego Trzebnicy ul.Kościuszki 10 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 9.00
 • w Laboratorium w Szpitalu ul.Prusicka 53-55 ( parter 3-pietrowego budynku codziennie również w soboty, niedziele i święta od 7.30 do 19.00 ale istnieje możliwość pobrania materiału do badań również w porze nocnej
 • w gabinetach zabiegowych Praktyk Lekarzy Rodzinnych ( drM. Brant, dra.Grocka, dr.J Ropij,dr.I.Żukrowska) w Obornikach Śl. codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 9.45
 • oferujemy pobieranie krwi i wymazów w domu pacjenta (za dodatkową opłatą wynikającą z dojazdu pracownika laboratorium do domu w zależności od kilometrażu)