Oddział Urazowo - Ortopedyczny

W Oddziale wykonywane są planowe zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii dorosłych i dziecięcej, chirurgii ręki i mikrochirurgii.
Oddział specjalizuje się w szczególności w leczeniu operacyjnym:

 • deformacji kręgosłupa, zwłaszcza skolioz
 • kręgozmyków
 • następstw urazów kręgosłupa
 • wad wrodzonych i nabytych kończyn, w tym stopy końsko-szpotawej u niemowląt
 • zniekształceń kończyn w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego i porażeń po udarach mózgu u dorosłych
 • martwic i torbieli kości
 • deformacje stóp u dorosłych - paluchy koślawe, palce młotkowat
 • pourazowych deformacji rąk
 • uszkodzeń nerwów i naczyń krwionośnych wymagających technik mikrochirurgicznych


Oddział pełni ostry dyżur dla pacjentów z urazami z terenu powiatu trzebnickiego oraz dla całego kraju dla chorych z urazami rąk, zwłaszcza amputacjami.


Lista dyżurów replantacyjnych dostępna w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
Placówki pełniące dyżury replantacyjne:

 • Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki w Poznaniu - tel. 604 953 973
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki w Szczecinie - tel. 91 425 35 20
 • Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki - Szpital im. Rydygiera w Krakowie
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Elbląski Szpital Specjalistyczny w Elblągu - Oddział Chirurgii Ręki
 • Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy


Zabiegi z zakresu chirurgii kończyn z Pododdziału Replantacji przy Oddziale Urazowo - Ortopedycznym:

 • Replantacje kończyn
 • Ciężkie wielotkankowe uszkodzenia kończyny górnej
 • Wady wrodzone kończyn
 • Zespoły uciskowe nerwów, naczyń kończyny górnej
 • Ręka reumatoidalna
 • Uszkodzenia pourazowe wtórne ( nerwów, naczyń, ścięgien)
 • Rekonstrukcje wtórne z użyciem protez stawów, ścięgien
 • Korekcje pourazowe kości, stawów kończyny górnej
 • Zabiegi rekonstrukcyjne z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych ( autotransplantacje palców)
 • Przeszczepy skóry, korekcje blizn w miejscach ubytków pourazowych kończyny górnej

Oddział Chirurgiczny i Oddział Chirurgii Ręki pełni całodobowy dyżur codziennie. Pacjenci po urazach kończyn z terenu Polski i z za granicy przyjmowani są do zabiegów replantacyjnych i rekonstrukcyjnych po uprzednim kontakcie telefonicznym z lekarzem dyżurnym


HistoriaOddział powstał w lipcu 2004 w wyniku połączenia Oddziału Ortopedycznego Centrum Rehabilitacyjno - Ortopedyczne dla Dzieci w Trzebnicy i Ośrodka Replantacji Kończyn i Mikrochirurgii Ręki.

Obydwie placówki mają swoją wieloletnią unikalną tradycję i historię.


Centrum Rehabilitacyjno-Ortopedyczne powstało w okresie epidemii choroby Heinego - Mediny w latach 50. Następnie stopniowo rozwinęło się w specjalistyczny szpital ortopedii dziecięcej, stale poszerzający zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych dla małych pacjentów z całej Polski.

W roku 1985 jako trzecia placówka w świecie wprowadziło pod kierownictwem prof. dr hab. med. Jerzego Przybylskiego najnowocześniejszą metodę operacji zdeformowanego kręgosłupa z użyciem instrumentarium opracowanego przez francuskich uczonych - Cotrela i Duboussetta. Metoda ta w chwili obecnej jest uznawana za jedną z najlepszych w świecie.

Ośrodek Replantacji Kończyn i Mikrochirurgii Ręki zasłynął w roku 1971 wykonaniem pierwszej w Europie i siódmej w świecie operacji przyszycia całkowicie amputowanej na wysokości przedramienia kończyny górnej. W następnych latach program zabiegów operacyjnych poszerzono o autotransplantacje palców z nóg do rąk oraz o pełny zakres zabiegów rekonstrukcyjnych w przypadkach pourazowych, przeprowadzono również pierwsze udane replantacje kończyn dolnych.

Obecnie w Oddziale zatrudnieni są wysokiej klasy specjaliści, z których każdy wielokrotnie obył przeszkolenie w renomowanych ośrodkach ortopedycznych i urazowych w kraju i za granicą.

Lekarze oddziału opracowali i opublikowali wiele prac naukowych, biorąc udział w kongresach i zjazdach naukowych w USA, Australii, Anglii, Austrii, Francji, Belgii, Holandii ,Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Niemczech, Turcji, Węgrzech, Czechach, Szwecji, Danii, Portugalii, Rosji, Ukrainie, Chinach