• 10 GRU 14
  • 0

  Termomodernizacja – audyt energetyczny

  Pierwszym krokiem do termomodernizacji jest dokonanie analizy – zwanej audytem energetycznym. Odpowiada on na pytania: czy budynek jest właściwie ocieplony; czy ściany, stropy, dach, okna, drzwi i wentylacja odpowiadają obowiązującym normom energetycznym. Przeprowadza się również pomiary i zdjęcia w technice podczerwieni, które pokazują miejsca utraty ciepła. Dlatego dobrym czasem dla wykonania audytu jest zima. Audyt

  Więcej →
  • 26 LIS 14
  • 0

  ZP_6_2014. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawę aparatów medycznych do laboratorium

  Termin składania ofert: 2014-12-15 do godziny 10.00Nr ogłoszenia: ZP_6_2014. Dokumenty do pobrania: 1_ogloszenie_o_zamowieniu 2_SIWZ 3_oferta 4_formularze_asortymentowo_cenowe 5_Wymagania_dotyczace_oceny_jakosci 6_oswiadczenie_art_44 7_wykaz_glownych_dostaw 8_oswiadczenie 9_informacja_grupa_kapitalowa 10_umowa_7a 11_umowa_7b 12_wykaz_zalaczonych_probek Odpowiedzi i zawiadomienia: ogloszenie_o_wyniku_postepowania laboratorium

  Więcej →
  • 25 LIS 14
  • 0

  Konkurs ofert na wykonywanie badań cytologicznych, histopatologicznych, immunopatomorfologicznych, śródoperacyjnych i pośmiertnych

  Nr postępowania: KO/3/2014 Termin składania ofert: 2014-05-05 godz. 10:00 Dokumenty do pobrania: 1ogloszenie 2SWKO 3oferta_dla_zadania_1 3oferta_dla_zadania_2 4formularz_asortymentowo_cenowy 5wzor_umowy

  Więcej →
  • 25 LIS 14
  • 0

  ZP_12_2014. Przetarg nieograniczony na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

  Termin składania ofert: 2014-12-16 do godziny 10.00Nr ogłoszenia: ZP_12_2014. Dokumenty do pobrania: 1_ogloszenie_o_zamowieniu 2_SIWZ_2014 3_Azalacznik_1A_Informacja_o_zamawiajacym_SZPITAL_TRZEBNICA 3_zalacznik_nr_1_Informacja_o_mieniu_zamawiajacego_SZPITAL_TRZEBNICA 4_zalacznik_nr_2_OPZ_SZPITAL_TRZEBNICA 5_zalacznik_nr_2a_historia_szkodowosci 6_zalacznik_nr_3_Formularz_ofertowy_do_SIWZ 7_zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_Wykonawcy_2014 8_zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_Pełnomocnika_Wykonawcy_2014 9_zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_grupie_kapitalowej_2014 10_zalacznik_nr7_Oswiadczenie_Pelnomocnika_W_o_grupie_kapitalowej_2014 11_zalacznik_nr_8_projekt_umowy_do_SIWZ_SZPITAL_TRZEBNICA 11_zalacznik_nr_9_Wyciag_z_operatu_szacunkowego_z_dnia_23_02_2012   Odpowiedzi i zawiadomienia: modyfikacja_SIWZ ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia rozstrzygnięcie

  Więcej →
  • 11 LIS 14
  • 0

  ZP_8_2014. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków

  Termin składania ofert: 2014-11-28 do godz.10:00Nr ogłoszenia: ZP_8_2014. Dokumenty do pobrania: 1_ogloszenie_o_zamowieniu 2_SIWZ 3_Oferta 4_Formularze_asortymentowo_cenowy 5_oswiadczenie_art_44 6_wykaz_glownych_dostaw 7_oswiadczenie 8_wzor_umowy 9_informacja_grupa_kapitalowa 10_wzor_gwarancji_wadialnej   Odpowiedzi i zawiadomienia: Odpowiedzi_1_Modyfikacja_SIWZ Odpowiedzi_2_Modyfikacja_SIWZ oswiadczenie_zal_5 oswiadczenie_zal_5a zmodyfikowane_formularze_asortmentowo_cenowe unieważnienie postępowania

  Więcej →
  • 11 PAŹ 14
  • 0

  ZP_10_2014. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych

  Termin składania ofert: 2014-10-30 do godziny 10.00Nr ogłoszenia: ZP_10_2014. Dokumenty do pobrania: 1_ogloszenie_o_zamowieniu 2_SIWZ 3_Oferta 4_formularze_asortymentowo_cenowe 5_oswiadczenie_art_44 6_wykaz_glownych_dostaw 7_oswiadczenie 8_informacja_grupa_kapitalowa 9_wzor_umowy   Odpowiedzi i zawiadomienia: Odpowiedzi_1 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia przedluzenie_terminu_skladania_ofert Unieważnienie postępowania

  Więcej →