• 21 WRZ 23

    Dyrektor SPZOZ Szpitala im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

    1. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    2. Pielęgniarz/Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
    3. Pielęgniarz/Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego

    OGŁOSZENIE O KONKURSIE