• 03 STY 16

    Nowy Rok to czas szczególny, czas oceny roku minionego i planów na nowy 2016 rok. W życiu osobistym jest to też czas nadziei na lepsze jutro, lepszy nowy rok. Tak jest również jak spojrzymy na życie zawodowe i na nasz Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Rok 2015 był w historii Szpitala rokiem wytrwałej pracy na rzecz naszych pacjentów. Walczyliśmy o życie i zdrowie tysięcy osób – wielu, naprawdę wielu – wiele nam zawdzięcza. Możemy mieć wszyscy pracownicy, bez względu na zawód, funkcję czy realizowane zadanie pełną satysfakcję z naszych dokonań. Walczyliśmy również o nasz Szpital – dla naszych pacjentów i dla uratowania miejsc pracy, o godną pracę – podejmując i prowadząc akcję protestacyjną. Dzięki naszej wspólnej pracy na rzecz pacjentów i w wyniku naszego protestu Szpital działa stabilnie – kupowane są niezbędne materiały, wypłacane wynagrodzenia i opłacane podatki, czego nie było na początku 2015 roku. Jest nie tylko nadzieja, ale realna szansa, aby Szpital w krótkim czasie wszedł na ścieżkę stabilnego rozwoju jako efekt pracy wykonanej w minionym roku. Niestety istnieje realne zagrożenie, iż nasz wspólny wysiłek zostanie w krótkim czasie – poprzez nieprzemyślane decyzje władz powiatowych – zmarnowany. Wierzymy w rozsądek i odpowiedzialność rady i zarządu powiatu trzebnickiego za Szpital. Nasz protest to walka o Szpital – nie jest skierowany przeciwko Wam – udowodnijcie, że zasłużyliście na głosy tych wyborców, którzy na Was głosowali i uwzględnijcie nasze postulaty i oczekiwania w swoich decyzjach. To ostatecznie Wy ponosicie odpowiedzialność za los Szpitala, ale skutki Waszych decyzji najbardziej odczują pacjenci, pracownicy i ich rodziny!

                                                    Komitet Protestacyjny