• 11 GRU 15

  Komitet Protestacyjny zwrócił się z apelem do radnych powiatu i środowisk politycznych, które reprezentują o podjęcie rozmów „ostatniej szansy”. Poniżej treść apelu.

  APEL

  Akcja protestacyjna trwa. Przygotowujemy się do zaostrzenia formy protestu, ale nie dotknie to w żadnym stopniu naszych pacjentów. Żadne skuteczne decyzje dotyczące ratowania szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej nie zapadły – nie mówiąc o otrzymaniu tego wsparcia – to pozostaje w sferze marzeń. Składane deklaracje, oświadczenia czy podejmowane uchwały to tylko mydlenie ludziom oczu – szukanie fałszywego uzasadnienia dla bezradności radnych powiatu trzebnickiego i polityków na nich wpływających. Mając na uwadze dobro pacjentów, pracowników i ich rodzin, ze względu na paraliż decyzyjny we władzach powiatu trzebnickiego apelujemy aby wrogie sobie osoby i ugrupowania polityczne „ zakopały dla ratowania szpitala topór wojenny” i przystąpiły do rozmów ostatniej szansy wg następujących zasad:
  1.W trybie pilnym powołany będzie zespół negocjacyjny w składzie:
  a) dwie osoby z Komitetu Protestacyjnego,
  b) dwie osoby reprezentujące kierownictwo Szpitala,
  c) skarbnik powiatu,
  d) jeden radny – członek Zarządu Powiatu,
  d) jeden radny z koalicji rządzącej w powiecie,
  e) dwóch radnych z koalicji będącej w opozycji
  (słowo radny oznacza Panią lub Pana radnego).
  2.Pracami zespołu kieruje Komitet Protestacyjny i spotkania odbywają się na terenie Szpitala.
  3.Decyzje zespołu zapadają pod warunkiem jednomyślności wszystkich członków zespołu.
  4.Podpisane przez radnych decyzje będą decyzjami koalicji w ramach których wchodzą.
  5.Rozmowy dotyczą wyłącznie sposobu ratowania Szpitala przed bankructwem, czyli spraw finansowych wymienionych w dwóch pierwszych postulatach Komitetu Protestacyjnego.
  6.Wszyscy uczestnicy rozmów zobowiązują się do niewykorzystywania tematu Szpitala i prowadzonych negocjacji do uprawiania polityki. Komitet Protestacyjny zastrzega sobie prawo do zerwania rozmów gdyby takie zdarzenia miały miejsce i gdy uzna, że rozmowy są grą pozorów i nie wnoszą nic dla rozwiązania problemu.
  7.Pisemne deklaracje ze wskazaniem osób skierowanych do negocjacji zgodnie z pkt. 1. prosimy składać do naszego komitetu (pod numer: 604467073) z podaniem ich danych kontaktowych – dzisiaj 11.12.2015 r. do godziny 15.00.

  Komitet Protestacyjny