• 30 WRZ 22
  • 0

  Ogłoszenie o otwartym naborze Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

  Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako Wnioskodawca (tj. podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach konkursu nr ABM/2022/3 pn. Badania head-to-head-

  Więcej →
  • 26 WRZ 22
  • 0

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – OIOM

  Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Termin składani ofert 29.09.2022 godz. 12:00 OGŁOSZENIE2022_09 OIOM SWKO świadczenia zdrowotne2022_09 – OIOM umowa OIOm – wzór oświadczenie_lekarz FORMULARZ-OFERTY_OIOM

  Więcej →
  • 20 WRZ 22
  • 0

  KONKRS OFERT na wykonywanie badań laboratoryjnych

  Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul Prusicka 53-55, 53-55 Trzebnica (Udzielający zamówienia) działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j.)  ogłasza KONKRS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na wykonywanie

  Więcej →
  • 06 WRZ 22
  • 0

  oferta pracy: technik RTG

  Stanowisko: Technik RTG Zakres obowiązków: wykonywanie zdjęć radiologicznych kostno-płucnych, wykonywanie badań EKG, nadzorowanie obiegu dokumentacji medycznej, archiwizacja zdjęć i wydawanie ich pacjentom, przygotowywanie stanowiska pracy, przygotowanie pacjenta do badania. Nasze wymagania: posiadasz wykształcenie kierunkowe – technik elektroradiolog masz kurs ochrony radiologicznej, masz doświadczenie w wykonywaniu RTG, dobrze czujesz się pracując w zespole, jesteś osobą zaangażowaną

  Więcej →
  • 26 SIE 22
  • 0

  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz teleradiologii

  Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz teleradiologii Termin składania ofert 29.08.2022 r. godz. 12.00 8_FORMULARZ OFERTY_RTG 7_FORMULARZ-OFERTY_ortopedia ogłoszenie08.22 oświadczenie_lekarz SWKO świadczenia zdrowotne 08.22 umowa-wzór ortopedia i chirurgia 2022 umowa wzór_RTG 2022

  Więcej →
  • 23 SIE 22
  • 0

  Międzynarodowe badania kliniczne nad szczepionką przeciwko boreliozie

  W ramach międzynarodowego projektu naukowego w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy prowadzone jest badanie szczepionki przeciwko boreliozie – szczegóły znajdują się w załączonych folderach. Chęć udziału w badaniu można zgłaszać do: dr Karoliny Pietraszewskiej – tel. 691-270-492, dr Sary Szupieńko – tel. 602-426-743 lub na adres e-mailowy: szczepienia.borelioza@gmail.com  

  Więcej →