• 16 GRU 20

  W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Szczepień w dniu 15 grudnia br. (opublikowanego na stronie internetowej www.mz.gov.pl)

  informujemy, że Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy wyznaczony jako szpital „węzłowy”, będzie szczepił personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19 także innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 27 grudnia 2020 r.

  Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy do koordynatora: szczepienia@szpital-trzebnica.pl

  Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników, a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

  Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 27 grudnia 2020 r. 
  Materiały:
  Zgoda na przetwarzanie danych

  Klauzula RODO

  Wytyczne dla szpitali węzłowych