• 18 LIP 23

  Dyrektor SPZOZ Szpitala im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

  1. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  2. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej
  3. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
  4. Pielęgniarz/Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE