Dane teleadresowe:

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Prusicka 53-55
55-100 Trzebnica
Tel. +48 71 312 09 20
Fax. +48 71 312 14 98
e-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl
NIP: 915-15-23-806
REGON: 000308761
KRS: 0000033125

Oddział Dział Telefon
Centrala 71 312 09 20
71 312 09 13
71 312 01 25
71 312 06 46
71 312 09 58
71 312 09 75
71 312 12 36
71 387 05 58
Sekretariat Dyrektora 71 312 09 20 wew. 250
Dyrektor 71 312 09 20 wew. 250
Z-ca dyrektora ds. lecznictwa 71 312 09 20 wew. 250
Przełożona pielęgniarek 71 312 09 20 wew. 265
Rejestracja do poradni specjalistycznych 71 312 09 20 wew. 229
SOR Ratownik/pielęgniarka 71 312 09 20 wew. 280
Lekarz dyżurny 71 312 09 20 wew. 118
bezp. 71 312 06 08
Nocna i świąteczna opeka zdrowotna Dorośli 71 312 09 20 wew. 146
Dzieci 71 312 09 20 wew. 148
Oddział wewnętrzny
z pododdziałem kardiologicznym
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 201
Ordynator 71 312 09 20 wew. 204
Z-ca ordynatora 71 312 09 20 wew. 203
Dyżurka lekarska 1 71 312 09 20 wew. 209
Dyżurka lekarska 2 71 312 09 20 wew. 211
71 312 09 20 wew. 202
Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 09 20 wew. 220
Sala nadzoru kardiologicznego 71 312 09 20 wew. 207
Punkt pielęgniarski – O/kobiecy 71 312 09 20 wew. 283
Punkt pielęgniarski – O/męski 71 312 09 20 wew. 208
Oddział pediatryczny
z pododdziałem niemowlęcym
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 181
Ordynator 71 312 09 20 wew. 180
Z-ca ordynatora 71 312 09 20 wew. 182
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 187
Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 184
Punkt pielęgniarki – dziecięcy 71 312 09 20 wew. 185
Punkt pielęgniarki – niemowlęcy 71 312 09 20 wew. 186
Oddział ginekologiczno-położniczy
z pododdziałem patologii ciąży
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 171
Ordynator 71 312 09 20 wew. 170
Z-ca ordynatora 71 312 09 20 wew. 172
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 161
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 173
Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 174
Punkt pielęgniarski O/ginekologiczny 71 312 09 20 wew. 175
Punkt pielęgniarski O/położniczy 71 312 09 20 wew. 162
Sala porodowa/td> 71 312 09 20 wew. 292
Oddział neonatologii
z pododdziałem patologii noworodka
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 171
Ordynator 71 312 09 20 wew. 160
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 165
Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 09 20 wew. 174
Obserwacja noworodków/Pododdział wcześniaków 71 312 09 20 wew. 164
Oddział anestezjologii
i intensywnej terapii
Ordynator 71 312 09 20 wew. 271
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 278
Punkt pielęgniarski 71 312 09 20 wew. 266
Izolatka 71 312 09 20 wew. 267
Sala obserwacyjna 71 312 09 20 wew. 268
Oddział chirurgii ogólnej Sekretariat 71 312 09 20 wew. 230
Ordynator 71 312 09 20 wew. 261
Dyżurka lekarska 1 71 312 09 20 wew. 263
Dyżurka lekarska 2 71 312 09 20 wew. 272
Dyżurka lekarska 3 71 312 09 20 wew. 277
Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 279
Punkt pielęgniarski 71 312 09 20 wew. 193
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
z pododdziałem replantacji kończyn,
mikrochirurgii i chirurgii ręki
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 262
Ordynator 71 312 09 20 wew. 122
Dyżurka lekarska 1 71 312 09 20 wew. 195
Dyżurka lekarska 2 71 312 09 20 wew. 260
Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 279
Punkt pielęgniarski I piętro 71 312 09 20 wew. 276
Punkt pielęgniarski II piętro 71 312 09 20 wew. 193
Oddział rehabilitacyjny Sekretariat 71 312 09 20 wew. 400
bezp. 71 312 17 26
Ordynator 71 312 09 20 wew. 400
bezp. 71 312 09 17
Dyżurka lekarska I piętro 71 312 09 20 wew. 405
Dyżurka lekarska II piętro 71 312 09 20 wew. 402
Rejestracja 71 312 09 20 wew. 410
Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 404
Punkt pielęgniarski I piętro 71 312 09 20 wew. 407
Punkt pielęgniarski II piętro 71 312 09 20 wew. 408
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy parter 71 312 09 20 wew. 416
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy I piętro 71 312 09 20 wew. 406
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy II piętro 71 312 09 20 wew. 403
Koordynator fizjoterapeutów 71 312 09 20 wew. 409
Izba Przyjęć Ginekologiczno-położnicza 71 312 09 20 wew. 292
Pediatryczna 71 312 09 20 wew. 148
Internistyczna 71 312 09 20 wew. 146
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 71 312 09 20 wew. 282
Chirurgiczna 71 312 09 20 wew. 282
Pokój socjalny 71 312 09 20 wew. 147
Diagnostyka Gabinet lekarski 71 312 09 20 wew. 215
Gabinet endoskopii 71 312 09 20 wew. 210
Gabinet EKG,USG 71 312 09 20 wew. 217
Elektrodiagnostyka 71 312 09 20 wew. 219
Pracownia RTG internistyczna 71 312 09 20 wew. 216
Pracownia RTG chirurgiczna 71 312 09 20 wew. 284
Pracownia tomografii komputerowej 71 312 09 20 wew. 287
bezp. 71 387 01 15
Laboratorium Sekretariat 71 312 09 20 wew. 135
Kierownik 71 312 09 20 wew. 140
Tel/fax 71 387 04 48
Serologia 71 312 09 20 wew. 137
Bakteriologia 71 312 09 20 wew. 138
Biochemia 71 312 09 20 wew. 143
Ambulatorium ogólne 71 312 09 20 wew. 142
Pokój socjalny 71 312 09 20 wew. 147
Blok operacyjny Kierownik bloku 71 312 09 20 wew. 288
Sala budzeń 71 312 09 20 wew. 264
Apteka szpitalna 71 312 09 20 wew. 125
Tel/fax 71 387 20 29
Administracja Główna księgowa 71 312 09 20 wew. 257
Księgowość / inwentaryzacja 71 312 09 20 wew. 256
Kadry 71 312 09 20 wew. 255
Płace 71 312 09 20 wew. 252
Kasa 71 312 09 20 wew. 253
Zamówienia publiczne 71 312 09 20 wew. 120
Kierownik działu administr.-tech. 71 312 09 20 wew. 121
Tel./fax 71 312 01 63
Dział administr.-tech. 71 312 09 20 wew. 121
Koordynator żywienia 71 312 09 20 wew. 254
Statystyka Kierownik 71 312 09 20 wew. 130
Dział statystyki 71 312 09 20 wew. 131
Biuro wypisów 71 312 09 20 wew. 132
Pozostałe Portiernia 71 312 09 20 wew. 258
Sterylizatornia 71 312 09 20 wew. 124
Stacja przygotowania łóżek 71 312 09 20 wew. 126
Sala audiowizualna 71 312 09 20 wew. 228
Magazyn medyczny i tech. 71 312 09 20 wew. 123
Konserwatorzy strona chirurgiczna 71 312 09 20 wew. 290
Konserwatorzy budynek główny 71 312 09 20 wew. 128
Bufet 71 312 09 20 wew. 129
Oddział Dział Telefon
Centrala 71 312 09 20
71 312 09 13
71 312 01 25
71 312 06 46
71 312 09 58
71 312 09 75
71 312 12 36
71 387 05 58
Sekretariat Dyrektora 71 312 09 20 wew. 250
Dyrektor 71 312 09 20 wew. 250
Z-ca dyrektora ds. lecznictwa 71 312 09 20 wew. 250
Przełożona pielęgniarek 71 312 09 20 wew. 265
Rejestracja do poradni specjalistycznych 71 312 09 20 wew. 229
SOR Ratownik/pielęgniarka 71 312 09 20 wew. 280
Lekarz dyżurny 71 312 09 20 wew. 118
bezp. 71 312 06 08
Nocna i świąteczna opeka zdrowotna Dorośli 71 312 09 20 wew. 146
Dzieci 71 312 09 20 wew. 148
Oddział wewnętrzny
z pododdziałem kardiologicznym
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 201
Ordynator 71 312 09 20 wew. 204
Z-ca ordynatora 71 312 09 20 wew. 203
Dyżurka lekarska 1 71 312 09 20 wew. 209
Dyżurka lekarska 2 71 312 09 20 wew. 211
71 312 09 20 wew. 202
Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 09 20 wew. 220
Sala nadzoru kardiologicznego 71 312 09 20 wew. 207
Punkt pielęgniarski – O/kobiecy 71 312 09 20 wew. 283
Punkt pielęgniarski – O/męski 71 312 09 20 wew. 208
Oddział pediatryczny
z pododdziałem niemowlęcym
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 181
Ordynator 71 312 09 20 wew. 180
Z-ca ordynatora 71 312 09 20 wew. 182
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 187
Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 184
Punkt pielęgniarki – dziecięcy 71 312 09 20 wew. 185
Punkt pielęgniarki – niemowlęcy 71 312 09 20 wew. 186
Oddział ginekologiczno-położniczy
z pododdziałem patologii ciąży
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 171
Ordynator 71 312 09 20 wew. 170
Z-ca ordynatora 71 312 09 20 wew. 172
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 161
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 173
Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 174
Punkt pielęgniarski O/ginekologiczny 71 312 09 20 wew. 175
Punkt pielęgniarski O/położniczy 71 312 09 20 wew. 162
Sala porodowa/td> 71 312 09 20 wew. 292
Oddział neonatologii
z pododdziałem patologii noworodka
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 171
Ordynator 71 312 09 20 wew. 160
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 165
Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 09 20 wew. 174
Obserwacja noworodków/Pododdział wcześniaków 71 312 09 20 wew. 164
Oddział anestezjologii
i intensywnej terapii
Ordynator 71 312 09 20 wew. 271
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 278
Punkt pielęgniarski 71 312 09 20 wew. 266
Izolatka 71 312 09 20 wew. 267
Sala obserwacyjna 71 312 09 20 wew. 268
Oddział chirurgii ogólnej Sekretariat 71 312 09 20 wew. 262
Ordynator 71 312 09 20 wew. 261
Dyżurka lekarska 1 71 312 09 20 wew. 263
Dyżurka lekarska 2 71 312 09 20 wew. 272
Dyżurka lekarska 3 71 312 09 20 wew. 277
Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 279
Punkt pielęgniarski 71 312 09 20 wew. 193
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
z pododdziałem replantacji kończyn,
mikrochirurgii i chirurgii ręki
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 262
Ordynator 71 312 09 20 wew. 122
Dyżurka lekarska 1 71 312 09 20 wew. 195
Dyżurka lekarska 2 71 312 09 20 wew. 260
Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 279
Punkt pielęgniarski I piętro 71 312 09 20 wew. 276
Punkt pielęgniarski II piętro 71 312 09 20 wew. 193
Oddział rehabilitacyjny Sekretariat 71 312 09 20 wew. 400
bezp. 71 312 17 26
Ordynator 71 312 09 20 wew. 400
bezp. 71 312 09 17
Dyżurka lekarska I piętro 71 312 09 20 wew. 405
Dyżurka lekarska II piętro 71 312 09 20 wew. 402
Rejestracja 71 312 09 20 wew. 410
Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 404
Punkt pielęgniarski I piętro 71 312 09 20 wew. 407
Punkt pielęgniarski II piętro 71 312 09 20 wew. 408
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy parter 71 312 09 20 wew. 416
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy I piętro 71 312 09 20 wew. 406
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy II piętro 71 312 09 20 wew. 403
Koordynator fizjoterapeutów 71 312 09 20 wew. 409
Izba Przyjęć Ginekologiczno-położnicza 71 312 09 20 wew. 292
Pediatryczna 71 312 09 20 wew. 148
Internistyczna 71 312 09 20 wew. 146
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 71 312 09 20 wew. 282
Chirurgiczna 71 312 09 20 wew. 282
Pokój socjalny 71 312 09 20 wew. 147
Diagnostyka Gabinet lekarski 71 312 09 20 wew. 215
Gabinet endoskopii 71 312 09 20 wew. 210
Gabinet EKG,USG 71 312 09 20 wew. 217
Elektrodiagnostyka 71 312 09 20 wew. 219
Pracownia RTG internistyczna 71 312 09 20 wew. 216
Pracownia RTG chirurgiczna 71 312 09 20 wew. 284
Pracownia tomografii komputerowej 71 312 09 20 wew. 287
bezp. 71 387 01 15
Laboratorium Sekretariat 71 312 09 20 wew. 135
Kierownik 71 312 09 20 wew. 140
Tel/fax 71 387 04 48
Serologia 71 312 09 20 wew. 137
Bakteriologia 71 312 09 20 wew. 138
Biochemia 71 312 09 20 wew. 143
Ambulatorium ogólne 71 312 09 20 wew. 142
Pokój socjalny 71 312 09 20 wew. 147
Blok operacyjny Kierownik bloku 71 312 09 20 wew. 288
Sala budzeń 71 312 09 20 wew. 264
Apteka szpitalna 71 312 09 20 wew. 125
Tel/fax 71 387 20 29
Administracja Główna księgowa 71 312 09 20 wew. 257
Księgowość / inwentaryzacja 71 312 09 20 wew. 256
Kadry 71 312 09 20 wew. 255
Płace 71 312 09 20 wew. 252
Kasa 71 312 09 20 wew. 253
Zamówienia publiczne 71 312 09 20 wew. 120
Kierownik działu administr.-tech. 71 312 09 20 wew. 121
Tel./fax 71 312 01 63
Dział administr.-tech. 71 312 09 20 wew. 121
Koordynator żywienia 71 312 09 20 wew. 254
Statystyka Kierownik 71 312 09 20 wew. 130
Dział statystyki 71 312 09 20 wew. 131
Biuro wypisów 71 312 09 20 wew. 132
Pozostałe Portiernia 71 312 09 20 wew. 258
Sterylizatornia 71 312 09 20 wew. 124
Stacja przygotowania łóżek 71 312 09 20 wew. 126
Sala audiowizualna 71 312 09 20 wew. 228
Magazyn medyczny i tech. 71 312 09 20 wew. 123
Konserwatorzy strona chirurgiczna 71 312 09 20 wew. 290
Konserwatorzy budynek główny 71 312 09 20 wew. 128
Bufet 71 312 09 20 wew. 129