Co to jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna?

Jest to punkt, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie opieki podstawowej - rodzaj przychodni pełniącej dyżur w nocy oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udziela pomocy doraźnej w niezbędnym zakresie, ale nie jest w stanie zastąpić kompleksowej opieki i leczenia, jaką zapewnia lekarz rodzinny w godzinach swojej pracy.

Kiedy należy skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Pacjent może skorzystać ze świadczeń POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Zakres świadczeń

  • Porada lekarska dla osoby dorosłej
  • Porada lekarska dla dziecka
  • Porada lekarska telefoniczna
  • Porada lekarska w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych (np. pacjent niechodzący)
  • Zabiegi pielęgniarskie zlecone przez lekarza pełniącego dyżur w POZ
  • Zabiegi pielęgniarskie będące kontynuacją zaleconego wcześniej leczenia (na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez lekarza, który ustalił leczenie)

Diagnostyka w POZ

Badanie lekarskie – w większości przypadków, wystarczająca jest sama wizyta u lekarza, na którą składa się:

 • wywiad lekarski - czyli zebranie przez lekarza istotnych informacji na temat pacjenta i jego dolegliwości
 • badanie lekarskie (oglądanie, palpacja, osłuchiwanie, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie uszu wziernikiem itp.).

Podstawowe badania dodatkowe

W razie konieczności, lekarz dyżurujący w POZ może zdecydować o wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych lub zdjęcia rentgenowskiego.

Czas oczekiwania na wyniki badań, to najczęściej od kilkudziesięciu minut do kilku godzin.

Rozszerzenie diagnostyki

W razie konieczności rozszerzenia diagnostyki, lekarz POZ może skierować pacjenta do:

 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) tutejszego szpitala,
 • przyjęcia do jednego z Oddziałów tutejszego szpitala
 • do innego szpitala (np. we Wrocławiu), celem uzyskania pilnej porady specjalistycznej lub przyjęcia do Oddziału.

Rejonizacja

  • W zakresie świadczeń Nocnej i Świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja.
  • Konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (z numerem PESEL).
  • Dzieciom udzielane są świadczenia POZ w obecności opiekuna prawnego, wyjątek stanowią świadczenia ratujące życie.

 • Lokalizacja

  • Budynek główny
   parter
 • Kontakt

 • Godziny otwarcia

  • Codziennie
   po 18:00
  • Dni wolne od pracy
   całodobowo

Więcej informacji o zasadach funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej znajdziesz w najnowszej publikacji Rzecznika Praw Pacjenta - Nawigatorze Pacjenta, dostępnego pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rpp/nawigator-pacjenta-praktyczny-poradnik-jak-poruszac-sie-po-systemie-ochrony-zdrowia