W oddziale urazowo-ortopedycznym prowadzone jest kompleksowe leczenie urazów narządu ruchu oraz schorzeń ortopedycznych:

 • deformacji kręgosłupa u dzieci (skoliozy, kyfozy) i dorosłych (kręgozmyki, zespoły bólowe, zmiany degeneracyjne),
 • następstw urazów kręgosłupa,
 • wad wrodzonych i nabytych kończyn,
 • zniekształceń układu kostno-mięśniowo-stawowego w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego i porażeń po udarach mózgu u dorosłych,
 • martwic i torbieli kości,
 • deformacji stóp u dorosłych - paluchy koślawe, palce młotkowate,
 • artroskopia kolana i barku,
 • zmian zwyrodnieniowe stawu biodrowego (endoprotezoplastyka) i innych (artrodezy, osteotomie korekcyjne).

Oddział prowadzi stały 24 godzinny ostry dyżur traumatologiczny zaopatrując uszkodzenia układu kostno – mięśniowo – stawowego z wykorzystaniem do stabilizacji złamań płyt LCP, gwoździ śródszpikowych i stabilizatorów zewnętrznych.

Zakres badań diagnostycznych uzależniony jest od stanu i potrzeb chorego - zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego. W trakcie pobytu w oddziale możliwe jest wykonanie:

 • zdjęcia rtg standardowe i z kontrastem,
 • tomografia komputerowa,
 • USG,
 • USG z Doplerem,
 • ECHO serca,
 • urografia,
 • gastrofiberoskopia, kolonoskopia.

W razie konieczności, odbywają się także konsultacje specjalistyczne:

 • chirurga,
 • pediatry,
 • internisty,
 • kardiologa,
 • neurologa dla dorosłych i dzieci,
 • ginekologa.

W razie konieczności wykonania specjalistycznych badań lub procedur, pacjent zostaje przekazany do szpitala wojewódzkiego lub klinicznego.
W trakcie hospitalizacji prowadzona jest wczesna rehabilitacja pooperacyjna dostosowana do potrzeb pacjenta.
W przypadku konieczności kontynuacji rehabilitacji stacjonarnej w dłuższym okresie czasu, pacjenci mogą być skierowani bezpośrednio na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej tutejszego Szpitala.

W ramach oddziału działa pododdział chirurgii ręki, mikrochirurgii i replantacji kończyn.

Zespół chirurgiczny zajmujący się leczeniem pacjentów w zakresie chirurgii ręki w tworzą:

 • dr. n. med. Ahmed Elsaftawy - kierownik pododdziału
 • dr n. med. Janusz Kaczmarzyk
 • lek. med. Leszek Kaczmarzyk
 • lek. med. Szymon Manasterski
 • lek. med. Paweł Stajniak
 • lek. med. Jędrzej Króliński
 • lek. med. Michał Janicki

Oddział dysponuje 37 miejscami dla pacjentów. Łóżka znajdują się w pokojach 2 i 3 osobowych, z jednym węzłem sanitarnym na 2 pokoje.

Przyjęcia planowe

  • Odbywają się na podstawie skierowania do szpitala po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia.
  • Konsultacje w zakresie planowanych zabiegów odbywają się w godzinach 8.30- 11.00 we wtorki i czwartki w pokoju konsultacyjnym nr 2 (obok recepcji szpitala). Pacjent powinien posiadać skierowanie do szpitala i komplet badań dotyczących problemu zdrowotnego.
  • Celem przyjęcia do szpitala, pacjent powinien zgłosić się w wyznaczonym wcześniej dniu, w godzinach 8.00-11.00 ze skierowaniem do szpitala, posiadanymi badaniami i dowodem osobistym.

Przyjęcia w sytuacjach nagłych

  • W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może zostać przyjęty do szpitala, w ramach pełnionego przez Oddział 24 godzinnego dyżuru (bez wcześniejszego ustalenia terminu, bez skierowania).
  • Przyjęcie w trybie nagłym odbywa się za pośrednictwem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), dokąd pacjent przybywa samodzielnie lub zostaje przywieziony przez zespół Pogotowia Ratunkowego).
  • O konieczności przyjęcia do szpitala decyduje lekarza oddziału.

  • Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach 8.30-19.00.
  • Pacjenta mogą odwiedzać rodzina i osoby niespokrewnione, jednak w wieku powyżej 7 roku życia.
  • Do oddziału nie wolno przynosić kwiatów oraz produktów żywnościowych, których pacjent nie może spożywać z powodu swojej choroby (o diecie decyduje lekarz).
  • Podczas odwiedzin w Oddziale nie wolno siadać na łóżkach pacjentów, zaleca się aby pacjent chodzący przyjmował gości w świetlicy.
  • W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, lekarz oddziału może wstrzymać możliwość odwiedzania pacjenta.

Kierownik Oddziału

  • lek. med. Piotr Menartowicz – specjalista ortopeda traumatolog

Pielęgniarka Oddziałowa

  • Hanna Maj – specjalista pielęgniarstwa

Lekarze

  • z-ca Kierownika: lek. med. Andrzej Majer – specjalista ortopeda traumatolog
  • lek. med. Khalid Abou El Omren - spec. ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • lek. med. Marek Troć - spec. ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • lek. med. Karol Słomski - rezydent
  • lek. med. Piotr Magierowski - rezydent
  • lek. med. Piotr Gajos - rezydent

Pielęgniarki

  • ...

Sekretariat

  • Joanna Hawryliszyn

Kontakt Telefon
Sekretariat Oddziału 71 312 09 20 wew. 262
Kierownik Oddziału 71 312 09 20 wew. 122
Dyżurka lekarska I 71 312 09 20 wew. 195
Dyżurka lekarska II 71 312 09 20 wew. 260
Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 09 20 wew. 279
Dyżurka pielęgniarska I 71 312 09 20 wew. 276
Dyżurka pielęgniarska II 71 312 09 20 wew. 193