Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego dysponuje 20 miejscami pobytu dziennego.

Realizujemy wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje:

 • poradę lekarską pediatry, neurologa dziecięcego i ortopedy,
 • świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii i neuropsychologii,
 • świadczenia z zakresu logopedii,
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii,
 • indywidualne zajęcia z pacjentem, dostosowane do stanu klinicznego (w tym kinezyterapia, masaż, nauka czynności życia codziennego),
 • zajęcia grupowe w grupach czteroosobowych.

Do Oddziału Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w oddziale dziennym można kierować dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • reumatologicznej,
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem tel. 71 312 09 20 wew. 401

 • Lokalizacja

  • Budynek rehabilitacji
   parter
  • piętro 1
  • piętro 2
 • Kontakt

 • Odwiedziny

  • Dni powszednie, soboty, niedziele i święta w godzinach popołudniowych.