W Oddziale Wewnętrznym prowadzona jest podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie wszystkich chorób wewnętrznych. Oddział dysponuje 52 miejscami dla pacjentów. Łóżka znajdują się w pokojach 2 i 3 osobowych (wyjątek stanowi Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – sala wieloosobowa). Każdy pokój posiada odrębny węzeł sanitarny jeden na dwa pokoje i dwa w oddziale z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Zakres badań diagnostycznych uzależniony jest od stanu i potrzeb chorego – zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego. W trakcie pobytu w oddziale możliwe jest wykonanie:

 • diagnostyki laboratoryjnej,
 • diagnostyki endoskopowej – gastroskopia i koloskopia,
 • diagnostyki kardiologicznej – próby wysiłkowe, badanie EKG i ciśnienia metodą Holtera, USG serca,
 • diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej, tarczycy, tetnic i żył, węzłów chłonnych,
 • diagnostyki radiologicznej i tomograficznej.

W razie potrzeby, odbywają się także konsultacje specjalistyczne:

 • neurologiczne,
 • ortopedyczne,
 • chirurgiczne,
 • ginekologiczne,
 • kardiologiczne,
 • nefrologiczne,
 • diabetologiczne.

W razie potrzeby dalszego leczenia specjalistycznego trybie pilnym pacjent zostaje przekazany do oddziałów specjalistycznych szpitali wojewódzkich lub klinicznych.

Przyjęcia planowane

  • Odbywają się na podstawie skierowania do Oddziału po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia – osobiście w Izbie Przyjęć oddziału.
  • Godzina przyjęcia planowego uzgadniana jest indywidualnie, w czasie ustalania daty przyjęcia.

Przyjęcia nieplanowe

  • Odbywają się przez całą dobę na podstawie skierowania do Oddziału w Izbie Przyjęć oddziału.
  • W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może zostać przyjęty do Oddziału, w ramach pełnionego przez Szpital 24 godzinnego dyżuru (bez wcześniejszego ustalenia terminu).
  • Przyjęcie w trybie nagłym odbywa się za pośrednictwem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), dokąd pacjent przybywa samodzielnie lub zostaje przywieziony przez zespół Pogotowia Ratunkowego.
  • O konieczności przyjęcia decyduje lekarz dyżurny oddziału.

  • Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach od 11:00 do 17:00.
  • Pacjenta mogą odwiedzać rodzina i osoby niespokrewnione, jednak w wieku powyżej 4 lat.
  • Do oddziału nie wolno przynosić kwiatów oraz produktów żywnościowych, których pacjent nie może spożywać z powodu swojej choroby (o diecie decyduje lekarz).
  • Podczas odwiedzin w Oddziale nie wolno siadać na łóżkach pacjentów, zaleca się aby pacjent chodzący przyjmował gości w świetlicy.
  • W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia bądź wskazań epidemicznych, lekarz oddziału może wstrzymać możliwość odwiedzania pacjenta.

Kierownik Oddziału

  • lek. med. Krzysztof Włodarczyk – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Pielęgniarka Oddziałowa

  • piel. dypl. Krystyna Kozal

Lekarze

  • z-ca Kierownika Oddziału dr n. med. Aleksandra Wakulenko – specj.Chorób Wewnętrznych
  • st. asystent oddziału lek. med. Bogumiła Netreba-Demkowicz – specj. chorób wewnętrznych
  • lek. Agnieszka Gabriel – specj. chorób wewnętrznych
  • lek. Agnieszka Kuś – specj. chorób wewnętrznych
  • lek. Joanna Relewicz – specj. chorób wewnętrznych
  • lek. Bogusław Paliszek-Saładyga – specj. chorób wewnętrznych
  • lek. Jan Ślimak – specj. chorób wewnętrznych
  • asystent oddziału lek. med. Leszek Demkowicz – lek. chorób wewnętrznych

Kontakt Telefon E-mail
Sekretariat Oddziału 71 312 09 20 wew. 201 sekretariatwew@wp.pl
Kierownik Oddziału 71 312 09 20 wew. 204
Dyżurka lekarska I 71 312 09 20 wew. 211
Dyżurka lekarska II 71 312 09 20 wew. 203
Dyżurka lekarska III 71 312 09 20 wew. 209
Sala Wzmożonego Nadzoru 71 312 09 20 wew. 207
Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 09 20 wew. 220
Dyżurka pielęgniarska I – część żeńska 71 312 09 20 wew. 283
Dyżurka pielęgniarska II – część męska 71 312 09 20 wew. 208