• 02 GRU 15

  Szanowni Państwo!

  Przez ostatnie dziewięć miesięcy, od 10 marca bieżącego roku, kieruję – pełniąc obowiązki dyrektora – Szpitalem im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Mimo, iż przed objęciem tej funkcji byłem uprzedzany o bardzo złym – szczególnie w zakresie finansowym – stanie Szpitala, podjąłem się tego zadania wierząc, że zarówno wewnątrz Szpitala, jak i w jego otoczeniu znajdę zrozumienie i poparcie dla podejmowanych działań i decyzji.

  Nie potrzebowałem wielu dni, aby się przekonać o tym jaka jest prawda o stanie placówki. Szpital był faktycznie bankrutem finansowym i nie regulował niemal żadnych zobowiązań. Efektem tego były egzekucje komornicze, zajęcie przez ZUS konta bankowego, dziesiątki wezwań do zapłaty i sądowych nakazów płatniczych oraz szereg innych problemów, o których wielokrotnie i szczegółowo informowałem.

  Od początku swojej obecności w Szpitalu wraz z moimi współpracownikami, na czele z dr. Adamem Chełmońskim – Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, wszystkie swoje wysiłki koncentrowaliśmy na stabilizowaniu funkcjonowania Szpitala oraz na poszukiwaniu najlepszych dróg i kierunków rozwoju.

  W ramach realizacji przyjętej strategii opartej na trzech filarach – rzetelnej diagnozie, przygotowaniu koncepcji naprawczej i następnie jej wdrożenia – zleciłem niezależnej firmie przeprowadzenie wszechstronnego audytu Szpitala, a także na jego bazie opracowanie programu naprawczego.

  Wyniki audytu wskazały szereg spraw wymagających naprawy w funkcjonowaniu Szpitala, ale także pokazały absolutną bierność władz powiatowych poprzednich kadencji w ich rozwiązywaniu. Ważne jest, że pomimo prawa nakazującego podmiotom tworzącym reagowanie na generowaną przez Szpital stratę finansową poprzez restrukturyzację lub pomoc finansową, nie podjęto koniecznych i skutecznych działań.

  Audyt pokazał ogromne rezerwy tkwiące w Szpitalu, a także jego największy „skarb” jakim jest załoga Szpitala. Dotyczy to nie tylko wyjątkowej kadry medycznej – lekarzy, pań pielęgniarek i położnych, ale całego zespołu pracowniczego. W codziennej pracy przekonałem się, że pacjenci zawsze mogą liczyć na ich zaangażowanie, kompetencję i empatię. A to wszystko mimo bardzo wielu trudności o charakterze finansowym i organizacyjnym.

  Dzięki wspólnym wysiłkom przez kilka miesięcy doprowadziliśmy do sytuacji, w której przed naszym Szpitalem zostały otwarte nowe – alternatywne możliwości. We wrześniu zamiast o bankructwie rozmawialiśmy o konsolidacji z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, przejęciu przez Gminę Trzebnica czy też o wdrożeniu programu naprawczego i pozostawieniu Szpitala działającego jako jednostka powiatowa.

  W dniu 14 października bieżącego roku w publicznym oświadczeniu napisałem: dzisiaj z zadowoleniem stwierdzam, że w stosunku do tego co zastałem w marcu tego roku, przed Szpitalem otwarte zostały nowe możliwości. To jaka droga ostatecznie zostanie wybrana należy do kompetencji Rady Powiatu Trzebnickiego. Decyzje dotyczące przyszłości Szpitala powinny być podejmowane szybko, a najgorszym rozwiązaniem będzie opóźnianie lub brak decyzji.

  Takie apele, wcześniej i później podejmowałem jeszcze wielokrotnie, wiedząc, że Szpital, aby móc spokojnie funkcjonować, potrzebuje szybkich decyzji po stronie właściciela, czyli powiatu trzebnickiego.

  Niestety powiatowy polityczny paraliż powodował, iż do dzisiaj – pomimo ogólnikowych deklaracji – rada powiatu nie podjęła decyzji o drodze jaką ma Szpital podążać. Nie pokryto również – mimo publicznych zobowiązań – straty szpitala za 2012 i 2013 rok oraz nie udzielono wsparcia finansowego niezbędnego dla wdrożenia programu naprawczego. Nie dość tego Szpital, a także moja osoba, stały się przedmiotem ataków politycznych.

  W tych warunkach, a także w związku z wydarzeniami z dni ostatnich, które pokazują, że polityczny klincz w powiecie trzebnickim zamiast się uspokajać narasta, złożyłem rezygnację z pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej. Podjąłem taką decyzję, ponieważ nie chcę być dłużej elementem gry politycznej o władzę w powiecie trzebnickim, ani firmować bierności decydentów w decydujących dla przyszłości Szpitala chwilach.

  Niczego nie da się ratować bez zgody i zaangażowania właściciela. Dotyczy to także, a może w szczególności powiatowego szpitala. Z tą myślą zostawiam radę powiatu trzebnickiego licząc, że w sprawie przyszłości Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej radni powiatu trzebnickiego będą potrafili się porozumieć.

  Na koniec pragnę zwrócić się do Pracowników Szpitala. Jesteście Państwo siłą i największą wartością tej jednostki. Dziękuję za Państwa zaufanie i zrozumienie. Dziękuję za wsparcie w sytuacjach codziennych, a także w trudnych decyzjach, również tych o charakterze personalnym. Dziękuję w końcu za to, że mogłem przez ostatnie dziewięć miesięcy być częścią szpitalnego zespołu. To był dla mnie wielki zaszczyt.

   

  Z poważaniem

  (-) Piotr Dytko

      p.o. Dyrektora Szpitala