• 12 MAJ 17

  Szanowni Państwo

  Mam przyjemność Państwa poinformować, że miniony rok 2016 – został zamknięty z najlepszym wynikiem finansowym od ponad pięciu lat. Oznacza to że Szpital w ubiegłym roku poprawił swój wynik o 2 miliony zł. Niestety pozostaje on nadal ujemny i plasuje się na poziomie połowy ponoszonych strat w latach poprzednich.

  Szanowni Państwo jest to ogromny postęp na drodze do pełnej stabilizacji finansowej Szpitala. Pragnę gorąco podziękować każdemu z Państwa za wkład i zaangażowanie w pracę, która pozwoliła na osiągnięcie tego wyniku. Jednakże musimy być świadomi, iż skala problemów finansowych z którymi mierzy się Szpital jest ogromna. Ten niewątpliwy sukces w dużej mierze nie zmniejsza problemów, ale jest już dobrym krokiem ku poprawie kondycji finansowej Szpitala. Sukces ten pokazuje, że podejmowanie działań i konsekwentna realizacja mogą przynieść oczekiwane efekty.

  Pragnę nadmienić, że obok osiągnięcia lepszego wyniku finansowego naszej placówki, udało się zrealizować także kilka zadań, które postawiliśmy przed sobą na początku 2016 r.

  Mając na celu podniesienie jakości udzielanych świadczeń, a także poprawę warunków pracy m.in. zakupiono szczepionki p/grypie dla personelu Szpitala, sprzęt wysokospecjalistyczny taki jak aparat USG oraz aparat do znieczulenia, sprzęt do codziennej pielęgnacji pacjentów. Utworzono również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

  Jak Państwo zauważyli, nie koncentruję się tylko na wyniku finansowym, ale także na innych istotnych elementach, które są niezbędne w działalności Szpitala. Jestem w pełni uznania dla tych wszystkich, którzy zaangażowali się w działanie i dążenie do tego aby Szpital był dobrym miejscem zarówno dla Pacjentów jak i dla tych, którzy związali ze Szpitalem swoje życie zawodowe.

  Z poważaniem

  Mariusz Misiuna