Budynek Główny

Budynek Chirurgii i SOR

Budynek Rehabilitacji

plan_szpitala_1