Pacowania Radiologiczna składa się z dwóch części:

  1. część „internistyczna” znajduje się na III piętrze głównego budynku szpitala
  2. część „chirurgiczna” znajduje się na parterze budynku chirurgii

Zakres badań:

  • pełen zakres zdjęć radiologicznych (dorosłych i dzieci):
   • zdjęcia klatki piersiowej,
   • jamy brzusznej,
   • czaszki,
   • kręgosłupa,
   • kości obręczy barkowej i miednicy,
   • kości kończyn górnych i dolnych.
  • badania w projekcjach klasycznych oraz specjalnych,
  • wykonywane są również urografie oraz histerosalpingografie,
  • badania ultrasonograficzne,
  • badania EKG, próby wysiłkowe i badania Holterowskie.

Przed przystąpieniem do badania, kobiety będące w ciąży powinny bezwzględnie poinformować o tym rejestratorkę oraz osobę wykonującą badanie!

Wykonane badanie rentgenodiagnostyczne u osób poniżej 16 roku życia jest odnotowane w książce zdrowia dziecka.
Wpisu o wykonanym badaniu rentgenowskim dokonuje się na oddziale, na którym
przebywa pacjent lub w Pracowni Diagnostyki Obrazowej jeżeli pacjent jest spoza szpitala.

Wszystkie badania radiologiczne wykonuje sie wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.
W naszej Pracowni istnieje możliwość wykonania większości badań odpłatnie. Od 01.01.2003r., zgodnie z nowymi przepisami (tzw. Prawo Atomowe), w takim przypadku powinno również być przedstawione skierowanie wystawione przez lekarza (dotyczy to badan rtg).

W szpitalu zwraca się szczególną uwagę na ochronę radiologiczną personelu, pacjentów i osób narażonych na działanie promieniowania jonizującego.

Zagadnieniem szczególnym w zakresie ochrony radiologicznej pacjentów jest ochrona kobiet i dzieci do lat 16.
Wykonywanie naświetleń u kobiet, najlepiej przeprowadzić w ciągu 10 dni od początku ostatniej menstruacji.

Ważnym etapem postępowania jest rozmowa z pacjentem. Pozwala ona na uzyskanie bardzo istotnych informacji np. czy pacjent doznał urazu, kiedy, w którym miejscu, gdzie dokładnie boli, czy w przypadku gdy chory przybył na badanie, które wymagało odpowiedniego przygotowania, to czy przygotowanie zostało dokonane np. czy jest na czczo.

Te informacje pomagają technikowi wybrać odpowiednie techniki badania, ocenić wydolność pacjenta, stanowią także cenne źródło informacji dla lekarza radiologa, który nie ma kontaktu z pacjentem.

Przed wykonaniem zdjęcia pacjent musi obnażyć badaną część ciała, którą w wybranych przypadkach należy przykryć prześcieradłem lub podkładem. Fałdy ubrania, zamki i zapięcia dają dodatkowe cienie utrudniając interpretację zdjęcia. Należy także zdjąć lub usunąć z pola zdjęcia wszelkie ozdoby (np. spinki, biżuterię, zegarek).

Badania wymagające wcześniejszego przygotowania to:

RTG:

  • zdjęcia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
  • zdjęcia miednicy
  • zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej
  • zdjęcia kontrastowe układu moczowego

USG:

  • usg jamy brzusznej
  • usg ginekologiczne przez powłoki brzuszne
  • usg gruczołu krokowego

 • RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i miednicy oraz RTG jamy brzusznej (przeglądowego i kontrastowego)

  W trakcie procesów trawienia w przewodzie pokarmowym dochodzi do powstania i gromadzenia dużej ilości gazów. Gazy te przesłaniając kręgosłup, kości miednicy i pola narządów jamy brzusznej mogą zniekształcać ich obraz uniemożliwiając ich precyzyjną ocenę. Aby uzyskać dokładne i diagnostyczne zdjęcie należy się do odpowiednio przygotować do badania.

  Przez 2 dni przed badaniem zaleca się:

   • połykać ESPUMISAN – 3 x dziennie po 2 tabl.
   • unikać pokarmów wzdymających (np. fasoli, kapusty)
   • unikać pokarmów zawierających błonnik i skrobię (np. surowych warzyw, owoców,  otrębów, kaszy)
   • nie pić napojów gazowanych
   • nie jeść słodyczy
   • nie żuć gumy

  Zadbać o prawidłowe wypróżnienie (w razie problemów z oddawaniem stolca przyjąć preparaty przeczyszczające)

  W dniu badania pacjent powinien być na czczo (nie jeść, nie pić, nie palić). Jeśli badanie wykonywane jest w godzinach popołudniowych, może zjeść ,,lekkie śniadanie. Można pić rzadkie i niegazowane napoje.

  Na badanie przychodzi wypróżniony i odgazowany z odpowiednim skierowaniem. Jeśli pacjent miał już wykonywane takie badanie, powinien dostarczyć poprzednie zdjęcia RTG badanego obszaru (nie dotyczy to pacjentów, których zdjęcia znajdują się w szpitalnym systemie informatycznym intra RIS/ intra PACS).

 • Przygotowanie pacjenta do badania USG jamy brzusznej

  W trakcie procesów trawienia w przewodzie pokarmowym dochodzi do powstania i gromadzenia dużej ilości gazów. Gazy te przesłaniając narządy jamy brzusznej mogą utrudniać lub uniemożliwiać ich precyzyjną ocenę. Aby uzyskać dokładne i diagnostyczne badanie należy się do niego odpowiednio przygotować.

  Przez 2 dni przed badaniem zaleca się:

   • połykać ESPUMISAN – 3 x dziennie po 2 tabl.
   • unikać pokarmów wzdymających (np. fasoli, kapusty)
   • unikać pokarmów zawierających błonnik i skrobię (np. surowych warzyw, owoców,  otrębów, kaszy)
   • nie pić napojów gazowanych
   • nie jeść słodyczy
   • nie żuć gumy

  Zadbać o prawidłowe wypróżnienie (w razie problemów z oddawaniem stolca przyjąć preparaty przeczyszczające)

  W dniu badania pacjent powinien być na czczo.

  Na badanie przychodzi wypróżniony i odgazowany z odpowiednim skierowaniem. Jeśli pacjent miał już wykonywane takie badanie, powinien dostarczyć poprzedni wynik badania USG.

 • Przygotowanie pacjenta do badania USG ginekologicznego przez powłoki brzuszne

  Godzinę przed badaniem wypić 1,5 litra płynu (nie oddawać moczu).

 • Przygotowanie pacjenta do badania USG gruczołu krokowego

  Godzinę przed badaniem wypić 0,75 litra płynu (nie oddawać moczu).

Kiedy i gdzie można odebrać wynik badania?

Wydawanie zdjęć na płytach CD z opisem lub bez opisu oraz opisów zdjęć rtg odbywa się w części ,,chirurgicznej” Pracowni Diagnostyki Obrazowej (przy SOR-ze, parter I budynku) w godz.:

 • 15.00 – 19.00. od wtorku do piątku

W godzinach od 18.30 do 19.30 ze względu na pojedynczą obsadę (jeden technik elektroradiologii w pracowni) pierwszeństwo mają badania rtg wykonywane przez technika – na wydanie płyty i wyniku należy wówczas poczekać.

Jak wygląda wynik badania radiologicznego?

Wyrobem jaki powstaje w wyniku procesu realizacji usług w Pracowni Diagnostyki Obrazowej są wyniki badań RTG, USG, EKG.

Na wynik badania składa się:

  • zdjęcie rentgenowskie (w formie cyfrowej na płycie CD z lub bez opisu),
  • opis badania ultrasonograficznego (z lub bez dokumentacji zdjęciowej),
  • taśma z zapisem badania elektrokardiograficznego,
  • wydruk próby wysiłkowej z opisem,
  • wydruk badania Holterowskiego z opisem.

Pacjentom spoza szpitala wydawana jest płyta CD z opisem lub bez opisu.

  • Płytę CD bez opisu wydaje się bezpośrednio po wykonanym badaniu rtg.
  • Płytę CD z opisem wydaje się po dokonaniu opisu badania (wówczas o terminie odbioru wyniku badania informuje pacjenta technik rtg).

Odbiór wyniku przez inną osobę.

W przypadku gdy po odbiór wyniku badania rtg przychodzi inna osoba, wydaje się go po uprzednim przedstawieniu upoważnienia wypisanego przez osobę, która miała wykonywane to badanie.

Informacja o odbiorze wyników badań rtg znajduje się również na tablicach ogłoszeń:

  • przed i w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
  • na korytarzu przy Recepcji (drugi budynek)
  • na poczekalni SOR-u (pierwszy budynek)

Kontakt Telefon E-mail
Centrala Szpitalna 71 312 09 20
Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej 71 312 09 20 wew. 215 rtg@szpital-trzebnica.pl
Część „internistyczna” 71 312 09 20 wew. 216
Część „chirurgiczna” 71 312 09 20 wew. 284

Godziny

Większość badań pacjentów spoza szpitala wykonywana jest na bieżąco, od poniedziałku do piątku.
Wyjątek stanowią badania, wymagające uprzedniego przygotowania. Pacjenci są wówczas powiadamiani o sposobie przygotowania do badania oraz o terminie badania.

Badania ultrasonograficzne (USG) wykonywane są w godzinach od 11.00 do 12.00 po
uprzedniej rejestracji w części ,,chirurgicznej” Pracowni Diagnostyki Obrazowej lub
u lekarza radiologa.
Badania rentgenowskie wykonywane są w godzinach od 8.15 do 12.45 w części
,,internistycznej” Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz w godzinach od 8.00 do 17.00 w części „chirurgicznej” Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
Pierwszeństwo mają pacjenci szpitalni.