• 06 SIE 21

  W szpitalu przebywają Pacjenci, którzy chorują na różne choroby a ich odporność jest obniżona. Naszym zadaniem jest dbanie o dobro Pacjentów, których bezpieczeństwo zostało nam powierzone, dlatego przez ostatnie miesiące w związku z sytuacją epidemiologiczną obowiązywały ograniczenia w kwestii odwiedzin pacjentów. Obecnie, postępujący Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 pozwala na zwiększenie komfortu chorych
  i umożliwienie odwiedzin ich przez osoby bliskie przy spełnieniu określonych zasad reżimu sanitarnego, dlatego

  1. Wszystkie osoby odwiedzające:
  • Zaszczepione przeciwko COVID-19;
  • Posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 (PCR lub antygenowy);
  • Które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2

           proszone o:

  1. Wcześniejsze uzyskanie zgody Kierownika danego Oddziału oraz ustalenia czasu odwiedzin pacjenta:
   • Oddział Chorób Wewnętrznych, tel.: 71 312 09 20 wew. 204, 220, 201
   • Odział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, tel.: 71 312 09 20 wew. 122, 276, 262
   • Oddział Chirurgii Ogólnej, tel.: 71 312 09 20 wew. 261, 230, 193
   • Oddział Pediatryczny, tel.: 71 312 09 20 wew. 180, 184, 181
   • Oddział Ginekologiczno-Położniczy, tel.: 71 312 09 20 wew. 170, 174, 171
   • Oddział Neonatologii, tel. 71 312 09 20 wew. 165, 164, 171
   • Oddział Rehabilitacji, tel.: 71 312 09 20 wew. 400, 404, 401
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, tel.: 71 312 09 20 wew. 271, 266
  1. Stosowanie się do ustalonych zasad odwiedzin pacjentów:
   • Noszenie maseczki chirurgicznej zakrywającej nos i usta przez cały czas pobytu
    w szpitalu/ Oddziale;
   • Dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do szpitala/ Oddziału oraz po wyjściu z Oddziału/ szpitala;
   • Utrzymanie dystansu społecznego od pacjenta oraz innych osób przebywających w szpitalu;
   • Ograniczenie poruszania się po terenie szpitala tylko do odwiedzanego Oddziału;
   • Ograniczenie wizyty do 1 osoby z rodziny w tym samym czasie;
   • Ograniczenie czasu odwiedzin do 15 minut;
   • Pozostawanie w kontakcie jedynie z osoba odwiedzaną;
   • W sali wieloosobowej oprócz pacjentów jednorazowo mogą przebywać 2 osoby odwiedzająca;
   • Jeśli to możliwe rekomenduje się odwiedziny pacjenta na zewnątrz budynków szpitalnych (po uzgodnieniu tego z personelem Oddziału).

   

  Nie rekomendujemy odwiedzin pacjentów przez osoby, które nie spełniają co najmniej jednego z warunków określonych w punkcie 1.  

  Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 10/2021 z dn. 16.07.2021 r. w sprawie zasad organizacji odwiedzin pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz Wytycznymi dla Kierowników Oddziałów szpitalnych opracowanych na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie organizacji odwiedzin pacjentów z dn. 22.07.2021 r. (Dz. OiStat. Med./2021).