PUNKT KONSULTACYJNY DLA PACJENTÓW KWALIFIKOWANYCH DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ I RĘKI

 

  1. Punkt Konsultacyjny Chirurgii Ogólnej i Ręki przyjmuje pacjentów w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10:00-12:30.
  2. Ustala się limit przyjęć: 15 pacjentów dziennie.
  3. Obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie lub osobiście. Rejestrować się można w środy między godziną 7:30 a 14:30 pod nr tel. 71/312 09 20 wew. 282 lub w pokoju nr 2 (parter budynku głównego Szpitala).
  4. Osoby kwalifikowane do zabiegu zgłaszają się osobiście z oryginałem skierowania do szpitala oraz posiadaną dokumentacją medyczną do Punktu Konsultacyjnego w uzgodnionym telefonicznie lub osobiście terminie. Wówczas lekarz w Punkcie Konsultacyjnym dokonuje oceny stanu pacjenta i na tej podstawie ustala datę przyjęcia pacjenta na oddział szpitalny.

Punkt konsultacyjny naszego Szpitala pracuje wyłącznie na potrzeby pacjentów kwalifikowanych do zabiegów operacyjnych!