aktualne Sketch001

 

Powiat Trzebnicki pozyskał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przekazał Szpitalowi im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jako dotację celową na dofinansowanie zadania:

 

„Zakup dwóch aparatów RTG dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”

 

Zakres zadania obejmuje m.in.  zakup i montaż 2 aparatów RTG, co przyczyni się do poprawy jakości  i dostępności usług z zakresu diagnostyki obrazowej poza pracowniami