[layerslider id='']

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy poszukuje fizjoterapeutę/tkę do Oddziału Rehabilitacji Dziennej

Wymagania:

– ukończony kurs NDT-Bobath,

– doświadczenie w pracy z dziećmi,

– prawo do wykonywania zawodu,

Oferujemy:

– szkolenia wewnętrzne z obsługi programów,

– umowę B2B, umowa zlecenie,

– miłą atmosferę w pracy,

– ruchomy grafik pracy.

Wynagrodzenie:

– ustalane indywidualnie.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpital-trzebnica.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Szpital zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zapraszamy do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Składanie ofert do 13.01.2023 do godz. 12:00

OGŁOSZENIE2023_01

7_FORMULARZ-OFERTY_ortopedia(1)

oświadczenie_lekarz

SWKO świadczenia zdrowotne2023_01

umowa-wzór ortopedia

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-dokumenty-do-oferty(1)

Zapraszamy do składania ofert do 28.12.2022 r. do godz. 12:00

4_FORMULARZ-OFERTY_noworodki

8_FORMULARZ OFERTY_ginekologia

OGŁOSZENIE2022_12

SWKO świadczenia zdrowotne2022_12

oświadczenie_lekarz

umowa-wzor_dyzury

umowa-wzor_ogolna-1

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-dokumenty-do-oferty(1)

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii plastycznej

Termin składania ofert: 25.11.2022 godz. 12.00

SWKO świadczenia zdrowotne2022_11

OGŁOSZENIE2022_11

FORMULARZ-OFERTY_chir. plast.

oświadczenie_lekarz

WZÓR umowa

Stanowisko: Pielęgniarka

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa w obrębie bloku operacyjnego,
 • koordynowanie działań do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych i współpraca z innymi pracownikami bloku operacyjnego,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej,
 • dbanie o prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzeń medycznych.

Wymagania:

 • ukończony (lub w trakcie) kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja operacyjna,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Oferujemy

 • każdą formę zatrudnienia,
 • 3 – zmianowy system pracy (08:00 – 15:35; 07:00 – 19:00; 19:00 – 07:00)

CV proszę przesyłać na adres: kadry@szpital-trzebnica.pl

Nr kontaktowy 71 312 09 20 wew. 255 lub 328

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Termin składania ofert: 28.10.2022 godz. 12:00

OGŁOSZENIE2022_10-2

SWKO świadczenia zdrowotne2022_10-22_10-2

1_FORMULARZ-OFERTY_endoskopia

2_FORMULARZ OFERTY_neurolog

5_FORMULARZ-OFERTY_SOR

oświadczenie_lekarz

Załącznik-nr-3-oswiadczenie-dokumenty-do-oferty(1)

umowa wzór_badania

Termin składania ofert: 27.10.2022 12:00

8_FORMULARZ OFERTY_ginekologia

8_FORMULARZ-OFERTY_interna(2)

SWKO świadczenia zdrowotne2022_10

OGŁOSZENIE 2022-10

STANOWISKO:   Technik sterylizacji

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie procesów sterylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • Przygotowanie narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych do dekontaminacji i sterylizacji,
 • Prowadzeniu dokumentacji procesów dekontaminacji oraz sterylizacji.

Nasze wymagania:

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
 • Odpowiedzialność oraz obowiązkowość,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych w oparciu o nowe doświadczenia,
 • Środowisko doświadczonego zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Wsparcie opiekuna w okresie adaptacji,
 • Pracę w Centralnej Sterylizacji,
 • Pracę w systemie zmianowym 12- godzinnym (7:00-19:00),a w okresie adaptacji: w godz. 7:25-15:00,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, umowę o pracę
 • Parking pracowniczy,

Możliwość zatrudnienia studenta, ucznia w trakcie nauki zawodu, cudzoziemca ze znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Osoba do kontaktu:

Pani Grażyna Kamińska  tel. 71 312 09 20 wew. 124

CV proszę wysłać na adres e-mail: kadry@szpital-trzebnica.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako Wnioskodawca (tj. podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach konkursu nr ABM/2022/3 pn. Badania head-to-head- w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych pod roboczym tytułem „Wykorzystanie współczesnych, dostępnych metod małoinwazyjnego leczenia pacjentów z prowadzącą do inwalidztwa chorobą degeneracyjno-zapalną nadgarstka”, ogłasza otwarty nabór Konsorcjantów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych dla projektów badawczych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wyłonionych w drodze konkursu.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – formularz oferty

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Termin składani ofert 29.09.2022 godz. 12:00

OGŁOSZENIE2022_09 OIOM

SWKO świadczenia zdrowotne2022_09 – OIOM

umowa OIOm – wzór

oświadczenie_lekarz

FORMULARZ-OFERTY_OIOM