SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

ul. Prusicka 53/55

55-100 Trzebnica

71 312 09 20, 71 312 06 08

fax + 48 71 312 14 98

sekretariat@szpital-trzebnica.pl

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Jarosław Maroszek
Dyrektor Szpitala 71 312 09 20 wew. 250
Lek. med. Witold Skrzypek Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa 71 312 09 20 wew. 328
Alicja Biernat Główna Księgowa 71 312 09 20 wew. 257
Agnieszka Skowrońska Kierownik Działu Kadr i Płac 71 312 09 20 wew. 255
Halina Mozalewska Pielęgniarka Przełożona 71 312 09 20 wew. 265
Wiesława Dworniczak Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego 71 312 09 20 wew. 121
Ewa Sajewicz Kierownik ds. Zamówień Publicznych 71 312 09 20 wew. 120
Alicja Cholaszczyńska Kierownik Działu Organizacji i Statystyki Medycznej 71 312 09 20 wew. 130
Dominika Rydzewska Pełnomocnik ds. Jakości i Praw Pacjenta 71 312 09 20 wew. 259