• 09 CZE 15

  Dnia 8 czerwca 2015 r. w naszym Szpitalu odbyło się szkolenie „Higiena rąk to bezpieczna opieka”.

  Dzięki kampanii WHO „Uratuj życie: dezynfekuj ręce” personel Szpitala został poinformowany o zagrożeniach związanych z niewłaściwą higieną rąk i przygotowany do walki z infekcjami szpitalnymi.

  Prezentację multimedialną przygotowała dr Justyna Piwowarczyk – audytor wiodący WHO, z ramienia firmy Schulke, z którą Szpital współpracuje w dziedzinie bezpieczeństwa epidemiologicznego.

  Inicjatorem szkolenia była Pielęgniarka epidemiologiczna Pani Grażyna Kamińska oraz Przełożona Pielęgniarek Pani Halina Mozalewska. Frekwencja na szkoleniu była zaskakująca, udział w nim wzięło 79 osób. Duże zainteresowanie spotkaniem to sygnał, że pracownicy są coraz bardziej świadomi, jak ważna jest higiena rąk dla bezpieczeństwa własnego i pacjentów Szpitala.

  Szkolenie było pierwszym etapem w kierunku wdrożenia programu WHO, zgodnie z pięcioma elementami strategii w zakresie poprawy higieny rak. W tym celu zostało przeszkolonych pięciu pracowników Szpitala, którzy jako audytorzy lokalni będą prowadzić szkolenia i monitorować higienę rąk w placówce.

  20150608_13210020150608_13063720150608_130136 20150608_134359