• 19 CZE 15

    W dniu dzisiejszym Dyrektor Piotr Dytko podpisał aneks do umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego, zwiększający kwotę maksymalnego zobowiązania Funduszu wobec Szpitala z 22 616 452 zł na 24 314 401 zł. Oznacza to wzrost naszych przychodów o 1 mln 700 tys. zł.
    Zwiększenie to wynika z ujęcia w umowie świadczeń realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w drugim półroczu oraz ze wzrostu dziennej stawki ryczałtowej za te świadczenia. Bardzo cieszy fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia docenił działalność naszego Szpitala w tym zakresie.
    Podpisany aneks nie rozwiązuje problemów finansowych Szpitala, ale jest kolejną – w ostatnim czasie – dobrą informacją dla naszej jednostki.
    W niedalekiej przyszłości planowane jest podpisanie kolejnego aneksu zwiększającego przychody Szpitala o około 200 000 zł.
    O szczegółach będziemy informować na bieżąco.