• 19 MAJ 17

  W dniu 17 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy została podpisana umowa kredytowa
  z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kwota kredytu wynosi 7 480.000 zł. Całość kredytu przeznaczona jest
  na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli. Dzięki temu kredytowi Szpital obniży koszty finansowe, a także poprawi
  swoją płynność. Kredyt zabezpiecza Powiat Trzebnicki i w tym miejscu dziękujemy Zarządowi Powiatu
  oraz Radzie Powiatu za udzielenie tego zabezpieczenia.

   

  1 2 IMG_0397