• 02 CZE 15

    Szanowni Państwo,

    uprzejmie informujemy, że w dniu 1 czerwca 2015 roku Dyrektor Szpitala Piotr Dytko podpisał umowę z Siemens Finance Sp. z o.o. na udzielenie Szpitalowi wsparcia finansowego w wysokości 5 milionów złotych. Umowa została podpisana w wyniku procedury konkursowej, poprzedzonej negocjacjami i przedstawieniem przez Dyrektora Dytko wobec banków i instytucji finansowych koncepcji działania w Szpitalu, której osią jest zapoznanie się ze stanem Szpitala, ratowanie ciągłości jego działania, w tym konieczności odzyskania chociaż minimum płynności finansowej, przeprowadzenie i opracowanie Programu Naprawczego, a następnie jego wdrażanie. Dzięki temu oprocentowanie otrzymanego wsparcia, które w skali roku wynosi 3,5 % plus WIBOR, można ocenić – w kontekście dramatycznej sytuacji finansowej Szpitala – jako bardzo korzystne. Otrzymane wsparcie nie rozwiązuje ani nie zmniejsza problemów finansowych naszej placówki, jednakże pozwala na czasowe ustabilizowanie sytuacji oraz na rozpoczęcie kolejnych działań naprawczych.