• 10 MAR 16

    Szanowni Pacjenci!

    Dyrekcja Szpitala w związku z przystąpieniem do przygotowania projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Priorytet 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, zwraca się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety, do którego link znajdziecie Państwo poniżej.

    https://www.interankiety.pl/interankieta/93669cd4d3fe5860879d4d6767f255f5

    Niniejsze badanie jest anonimowe, a jego wyniki pozwolą rozpoznać potrzeby Pacjentów w zakresie wprowadzenia e-usług do działalności naszego Szpitala.

    Dziękujemy za wypełnienie powyżej zamieszczonej ankiety!