• 10 MAR 16

    Szanowni Państwo!

    Dyrekcja Szpitala w związku z przystąpieniem do przygotowania projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Priorytet 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, zwraca się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety, do którego link znajdziecie Państwo poniżej.

    https://www.interankiety.pl/interankieta/12f766b38c7afcae4b6edb0213da6c0a

    Niniejsze badanie jest anonimowe, a jego wyniki pozwolą rozpoznać potrzeby personelu w zakresie wprowadzenia oprogramowania IT poprawiającego działalność medyczną i administracyjną naszego Szpitala.

    Dziękujemy za wypełnienie powyżej zamieszczonej ankiety!