• 14 PAŹ 16
    aukcja Termin składania ofert: 21.10.2016 do godz. 10:00

    Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie badań histopatologicznych i/lub badań pośmiertnych.
    Ofertę prosimy przedstawić na załączonym poniżej formularzu ofertowym oraz przesłać na adres : m.skora@szpital-trzebnica.pl,
    do dnia 21.10.2016 r. do godziny 10.00.

    Dokumenty do pobrania: