• 16 GRU 15

    Ogłoszona przez nas akcja dotycząca wniosku o wprowadzenie zarządu komisarycznego w powiecie trzebnickim spotkała się z dużym zainteresowaniem. W krótkim czasie ponad 400 osób poparło ten pomysł, a 230 udostępniło go na swoich profilach. Cały czas trwa ożywiona dyskusja na ten temat.

    Z nadzieją przyjęliśmy zaproszenie Wojewody Pana Pawła Hreniaka na spotkanie w dniu 17.12.2015 r. Ufamy, że Pan Wojewoda podejmie szybkie decyzje pozwalające uratować nasz Szpital.

    Komitet Protestacyjny