• 18 WRZ 17
    aukcja Termin składania ofert: do dnia 26.09.2017r. 

     

    Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i funkcjonowania punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP (zwanego PPPZ) w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 Poddziałania 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, tj. e-usługi w zakresie ochrony zdrowia

    (Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0072/16).

    Dokumenty do pobrania: