• 17 GRU 14

    ChristbaumSzpital jest miejscem, gdzie leczy się ciało. Ale pobyt w szpitalu jest też okazją do refleksji nadsprawami ducha. W cierpieniu potrafimy odróżnić sprawy ważne od błahych. Tu w szpitalu często podejmujemy życiowe decyzje.

    Święta Bożego Narodzenia są czasem ważnych myśli, dobrych uczuć i mądrych postanowień. Dlatego pracownicy Szpitala życzą pacjentom, dobroczyńcom, sponsorom, pracownikom urzędów i instytucji z którymi współpracują lepszej codzienności i przyszłości – przyjaznych gestów, szlachetnych zachowań, poszanowania wartości  i uczuć. Nie tylko na Święta.


    Pracownicy Szpitala