• 19 GRU 15

    Załoga Szpitala na ogólnym zebraniu w dniu 18 grudnia br. na wniosek Komitetu Protestacyjnego jednogłośnie uznała Pana Zbigniewa Stabiszewskiego – dotychczasowego doradcę Dyrektora Piotra Dytki – jako osobę właściwą na stanowisko Dyrektora naszego Szpitala.

                                                                            Pracownicy Szpitala