Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest częścią składową Szpitala. Oddział znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Bloku Operacyjnego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Oddział Intensywnej Terapii posiada 5 stanowisk (łącznie z izolatką) do leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia, podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii współpracuje z innymi oddziałami szpitalnymi i pracowniami w zakresie:

 • przygotowania chorego do operacji,
 • wyrównywania zaburzeń ogólnoustrojowych towarzyszących chorobie zasadniczej lub będących jej wynikiem,
 • zwalczając ból i różne rodzaje wstrząsu,
 • nadzorując leczenie krwią i jej pochodnymi pacjentów poddawanych znieczuleniu lub przebywających w Sali Budzeń.

Do Oddziału trafiają pacjenci w przebiegu m.in.: niewydolności oddechowo-krążeniowej, po urazach wielonarządowych, po rozległych zabiegach operacyjnych, z powodu dekompensacji oddechowo-krążeniowej w przebiegu chorób internistyczno-kardiologicznych.

W ciągu roku w O.I.T. leczonych jest ok. 100 pacjentów. Oddział posiada zaplecze laboratoryjne i mikrobiologiczne.

Blok Operacyjny dysponuje 4 salami operacyjnymi wyposażonymi wg. standardów anestezjologicznych, na których dokonuje się rocznie ok. 3000 zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, rekonstrukcyjno-replantacyjnej, ortopedii (m.in. operacje kręgosłupa – skoliozy, stany po urazach), ginekologii i położnictwa. W obrębie Bloku Operacyjnego funkcjonuje Sala Budzeń (miejsce nadzoru pooperacyjnego nad pacjentami). Na przestrzeni kilku lat widoczna jest tendencja wzrostowa w zakresie ilości zabiegów operacyjnych. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniach: ogólnym złożonym, znieczuleniach przewodowych (podpajęczynówkowe, epiduralne, epiduralne ciągłe, kombinowane CSEA, blokady n. obwodowych).

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracuje 5 lekarzy z II stopniem specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, 22 pielęgniarki. Praca na dyżurze zabezpieczona jest przez dwóch lekarzy dyżurnych.

  • Możliwość odwiedzania pacjenta uzależniona jest od jego stanu, sytuacji epidemiologicznej oraz innych istotnych czynników.
   Zgoda na odwiedziny oraz godziny odwiedzin ustalane są indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza oddziału.

Kierownik Oddziału

  • lek. med. Paweł Orzechowski - spec. anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa

  • Barbara Borowiecka - spec. piel. anestezjologicznego i intensywnej terapii

Lekarze

  • lek. med. Ryszard Tokarczuk - spec. anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. med. Katarzyna Ambroziak - spec. anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. med. Maciej Piechowicz - spec. anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. med. Paulina Czuchwicka - spec. anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. med. Robert Pudełek - spec. anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. med. Klemens Lubieniecki - spec. anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. med. Aldona Choroszy - spec. anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. med. Marek Koszyka - spec. anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. med. Joanna Pajdzik
  • lek. med. Bohdan Hoshovskyy
  • lek. med. Andrei Dubouski

Pielęgniarki

  • ...

Kontakt Telefon
Kierownik Oddziału 71 312 01 25 wew. 271
Dyżurka lekarska 71 312 01 25 wew. 278
Dyżurka pielęgniarska 71 312 01 25 wew. 266