Posiadający prawie siedemdziesięcioletnie tradycje w państwowości polskiej, Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jest jednym z wyróżniających się ośrodków chirurgicznych Dolnego Śląska. Oddział  nasz był jednym z pierwszych w powojennej historii Polski, w którym wykonywano oprócz standardowych zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, również złożone operacje angiochirurgiczne. W 1971 roku wykonano tu pierwszą w Polsce replantację ręki. Na bazie trzebnickiego Oddziału Chirurgii powstał także pierwszy w Europie Ośrodek Replantacji Kończyn, którego działalność  do dzisiaj kontynuowana jest w strukturach naszego szpitala. W oparciu o wieloletnie doświadczenia w zakresie chirurgii ręki oraz chirurgii ogólnej w naszym oddziale (jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie) wdrożony jest z sukcesami  program transplantacji kończyn górnych. Jednak najważniejszą sferą naszej codziennej działalności pozostaje rzetelne i zgodne ze współczesnymi standardami leczenie pacjentów w możliwie najszerszym zakresie schorzeń chirurgicznych.

W Oddziale Chirurgii Ogólnej prowadzona jest diagnostyka i leczenie w zakresie:

 • chirurgii jamy brzusznej,
 • chirurgii ręki,
 • chirurgii urazowej,
 • chirurgii endokrynologicznej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • chirurgii rekonstrukcyjnej także  z zastosowaniem płatów mikrochirurgicznych,
 • chirurgii laparoskopowej,
 • chirurgicznego leczenia trudno gojących się ran.

W trakcie pobytu w oddziale możliwe jest wykonanie wszystkich niezbędnych badań diagnostycznych, w tym:

 • badań laboratoryjnych,
 • badań obrazowych (zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa) i USG
 • badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia)

W razie konieczności istnieje możliwość wykonania konsultacji :

 • internistycznej
 • kardiologicznej
 • diabetologicznej
 • ortopedycznej
 • ginekologicznej
 • neurologicznej
 • psychiatrycznej i psychologicznej
 • oraz wszystkich innych niezbędnych dla przebiegu leczenia

W uzasadnionych przypadkach u pacjentów oddziału prowadzone są ćwiczenia usprawniające pod kierunkiem doświadczonej kadry fizjoterapeutów.

Oddział nasz współpracuje z innymi ośrodkami chirurgicznymi i w razie potrzeby zastosowania specjalistycznych badań lub procedur niewykonywalnych na miejscu, istnieje możliwość kontynuacji leczenia w innych ośrodkach, w tym w szpitalach  klinicznych lub wojewódzkich.

Oddział dysponuje 25 miejscami dla pacjentów. Łóżka znajdują się w pokojach 3 osobowych. Każdy pokój posiada odrębny węzeł sanitarny (lub jeden na dwa pokoje) bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Przyjęcia planowe

  • Odbywają się na podstawie skierowania do szpitala (wystawionego przez lekarza).
  • Po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjęcia - osobiście w poradni chirurgicznej/izbie przyjęć/u oddziałowej.
  • Odbywają się w godzinach od 11:00 do 12:00.
  • Pacjent powinien zgłosić się ze skierowaniem do szpitala do izby przyjęć chirurgicznej (główny budynek – parter, pokój nr 2).

Przyjęcia w sytuacjach nagłych

  • W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może zostać przyjęty do szpitala, w ramach pełnionego przez Oddział 24 godzinnego dyżuru (bez wcześniejszego ustalenia terminu, bez skierowania).
  • Przyjęcie w trybie nagłym odbywa się za pośrednictwem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), dokąd pacjent przybywa samodzielnie lub zostaje przywieziony przez zespół Pogotowia Ratunkowego.
  • O konieczności przyjęcia do szpitala decyduje lekarz oddziału.

W każdy dzień roboczy po godzinie 15:00, w soboty, niedziele i Święta opiekę nad 25 pacjentami sprawuje 1 lekarz i 3 pielęgniarki.
Nie odbywają się wówczas przyjęcia planowe, nie wykonuje się także badań i zabiegów planowych, kontynuowane jest zaplanowane wcześniej leczenie, które w zależności od potrzeb może być modyfikowane, pomoc otrzymują także pacjenci którzy zostają przyjęci w trybie nagłym (w trakcie dyżuru).

  • Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach od godz. 11:00 do 19:00.
  • Pacjenta mogą odwiedzać rodzina i osoby niespokrewnione, jednak w wieku powyżej 10 lat.
  • Do oddziału nie wolno przynosić kwiatów oraz produktów żywnościowych, których pacjent nie może spożywać z powodu swojej choroby (o diecie decyduje lekarz).
  • Podczas odwiedzin w Oddziale nie wolno siadać na łóżkach pacjentów, zaleca się aby pacjent chodzący przyjmował gości w świetlicy.
  • W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, lekarz oddziału może wstrzymać możliwość odwiedzania pacjenta.

Kierownik Oddziału

  • dr n. med. Janusz Orzechowski - spec. chirurgii ogólnej

Pielęgniarka Oddziałowa

  • Beata Dzwończyk

Lekarze

  • dr n. med. Adam Chełmoński
  • prof. lek. med. Jerzy Jabłecki
  • lek. med. Sebastian Bałasz
  • lek. med. Tomasz Główka
  • lek. med. Aleksander Wójtowicz
  • lek. med. Magdalena Kościółek - rezydent
  • lek. med. Dominika Pupka - rezydent
  • lek. med. Justyna Bogdan
  • lek. med. Tobiasz Szajerka

Pielęgniarki

  • ...

Sekretariat

  • Monika Janicka

Kontakt Telefon E-mail
Sekretariat Oddziału 71 312 01 25 wew. 230  chirurgia@szpital-trzebnica.p
Kierownik Oddziału 71 312 01 25 wew. 261  
Dyżurka lekarska 71 312 01 25 wew. 263
71 312 01 25 wew. 272
71 312 01 25 wew. 277
 
Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 01 25 wew. 279  
Dyżurka pielęgniarska 71 312 01 25 wew. 193