W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe przetwarzane są w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy związku z udzielaniem świadczeń medycznych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korespondujących ze szpitalem