Uwaga!

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest alternatywą dla przychodni.

Czym jest Szpitalny Oddział Ratunkowy?

To oddział szpitalny, który został utworzony w celu leczenia pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Prowadzimy wstępną diagnostykę i leczenie pacjentów z urazami, schorzeniami lub zatruciami, którzy wymagają natychmiastowych czynności ratunkowych niezbędnych do stabilizacji funkcji życiowych.

Między innymi w Oddziale Ratunkowym przyjmuje się i leczy pacjentów:

 • z zatrzymaniem krążenia,
 • ofiary wypadków bezpośrednio po zdarzeniu,
 • pacjentów bezpośrednio po urazach uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie,
 • pacjentów po zatruciach (np. grzyby, czad, inne substancje),
 • z nagłym bólem brzucha, nieustępującym po zastosowaniu podstawowych dostępnych leków,
 • z krwawieniami i krwotokami z ran, które wymagają zaopatrzenia,
 • z nagłym bólem w klatce piersiowej,
 • z nagłą i zaostrzoną dusznością,
 • z nagłymi zaburzeniami rytmu serca,
 • po urazach głowy z utratą przytomności,
 • z nagłym pogorszeniem świadomości,
 • z nagłymi niedowładami kończyn,
 • z innymi stanami, które realnie stanowią bezpośrednie zagrożenie życia.

SOR zlokalizowany jest w pierwszym budynku za bramą szpitala, od strony podjazdu dla ambulansów. Oddział mieści się na parterze, ma funkcjonujący podjazd dla osób niepełnosprawnych. W tym samym budynku znajduje się RTG i ośrodek tomografii komputerowej. SOR posiada również własna komorę hiperbaryczną.

Czym nie jest Szpitalny Oddział Ratunkowy?

Oddział nie świadczy podstawowych usług medycznych, czyli nie przyjmuje pacjentów z zachorowaniami, które nie wymagają natychmiastowych czynności ratunkowych.

Dla tych pacjentów utworzone są odpowiednie placówki – przychodnie i lekarze rodzinni. Lekarz rodzinny zgodnie z obowiązującym prawem przyjmuje pacjentów w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W nocy i święta podstawowych porad i leczenia udziela Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska.

Szpitalny oddział ratunkowy, zwany dalej „oddziałem”, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Pacjent, który zgłasza się samodzielnie do SOR lub jest przywożony ambulansem medycznym jest najpierw kwalifikowany przez doświadczoną pielęgniarkę lub ratownika medycznego, którzy ustalają priorytet (pilność) przyjęcia do oddziału.

TRIAGE

Ocena stanu na podstawie wywiadu i koniecznego badania wstępnego odbywa się w obszarze TRIAGE – co w międzynarodowym znaczeniu jest rozumiane jako obszar segregacji (pacjentów lub rannych).

Kwalifikacja (segregacja) pacjentów lub rannych opiera się na badaniu ujednoliconych objawów, czego efektem jest ustalenie kolejności udzielania pomocy. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wydzielone są następujące priorytety (kolejność udzielania pomocy):

 • czerwony – należą tu pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zagrożenia zdrowia potencjalnie zagrożonego utratą życia i wymagający natychmiastowej pomocy medycznej przyjmowani są natychmiast. (Dla przykładu są to pacjenci z zatrzymaniem krążenia, zatrzymaniem oddechu, we wstrząsie, z krwotokami, nieprzytomni, z oparzeniami dróg oddechowych i rozległymi oparzeniami skóry, z nagłym bólem w klatce piersiowej, który nie ustępuje po lekach przeciw bólowych, z nagłymi zaburzeniami świadomości.)
 • żółty – do tej grupy kwalifikuje się pacjentów z poważnymi urazami i schorzeniami wymagającymi pomocy w trybie pilnym ale nie natychmiastowym. Pacjenci z tej grupy przyjmowani są niezwłocznie, kiedy tylko personel SOR nie zajmuje się przypadkami z grupy czerwonej
 • zielony – to grupa do której przypisani będą pacjenci, którzy nie wymagają zabiegów ratujących życie ponieważ ich stan ogólny nie stanowi takiego zagrożenia. Czas oczekiwania w tej grupie jest bardzo często uzależniony od obciążenia pracą personelu SOR i może wynieść nawet kilka godzin.

Jeśli nie zostałeś zakwalifikowany do leczenia ratunkowego

  • Poniedziałek–piątek od 8.00–18.00 – zgłoś się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (przychodnia).
  • Po godzinie 18.00 do 8.00 oraz w niedzielę i święta – zgłoś się do Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

  • Ze względu na ciężki stan pacjentów, odwiedziny są możliwe tylko po wydaniu takiej zgody przez lekarza SOR.

Kontakt Telefon
Kierownik Oddziału 71 312 09 20 wew. 118
Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 118
Ratownik/Pielęgniarka 71 312 09 20 wew. 280