W Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Niemowlęcym prowadzone jest leczenie oraz diagnostyka w zakresie:

 • chorób układu oddechowego,
 • schorzeń przewodu pokarmowego,
 • chorób układu moczowego,
 • większości schorzeń, które występują u dzieci od 2-go miesiąca życia do 18 roku życia.

Zespół lekarsko-pielęgniarski pracuje w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy diagnostyki i leczenia publikowane przez krajowe i międzynarodowe towarzystwa naukowe.

Zakres badań diagnostycznych uzależniony jest od stanu i potrzeb chorego - zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego. W trakcie pobytu w oddziale możliwe jest wykonanie m.in.:

 • badań biochemicznych,
 • badań mikrobiologicznych,
 • badań USG,
 • badań RTG (w tym cystografii, urografii),
 • tomografii komputerowej,
 • jontoforezy pilokarpinowej.

W razie konieczności, odbywają się także niezbędne w procesie terapeutycznym konsultacje specjalistyczne (m.in. neurologiczna, ortopedyczna).

W razie konieczności wykonania specjalistycznych badań lub procedur, pacjent zostaje przekazany do szpitala wojewódzkiego lub klinicznego.

Oddział dysponuje 39 miejscami dla pacjentów. Łóżka znajdują się w pokojach 2-4 osobowych. Pokoje posiadają węzły sanitarne z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W przypadku hospitalizacji dzieci do 4-go roku życia istnieje możliwość przebywania opiekuna wraz z dzieckiem przez cały okres pobytu w szpitalu. Posiadamy również świetlicę dla dzieci a także pokój socjalny dla opiekunów dziecka.

Przyjęcia planowe

  • Odbywają się na podstawie skierowania do szpitala wystawionego przez lekarza.
  • Pacjent powinien zgłosić się do Izby Przyjęć ze skierowaniem do Oddziału Pediatrycznego

Przyjęcia w sytuacjach nagłych

  • W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może zostać przyjęty do szpitala, w ramach pełnionego przez Oddział 24 godzinnego dyżuru (bez skierowania).
  • Przyjęcie w trybie nagłym odbywa się za pośrednictwem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), dokąd pacjent przybywa samodzielnie lub zostaje przywieziony przez zespół Pogotowia Ratunkowego.
  • O konieczności przyjęcia do szpitala decyduje lekarz oddziału.

W każdy dzień roboczy po godzinie 15:00, w soboty, niedziele i Święta opiekę nad hospitalizowanymi pacjentami sprawuje jeden lekarz dyżurny i 2 pielęgniarki.
W tym czasie nie wykonuje się badań i zabiegów planowych, kontynuowane jest zaplanowane wcześniej leczenie, które w zależności od potrzeb może być modyfikowane, pomoc otrzymują także pacjenci którzy zostają przyjęci w trybie nagłym (w trakcie dyżuru).

  • Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach 11.00 – 21.00.
  • Pacjenta może odwiedzać rodzina i osoby niespokrewnione, jednak w wieku powyżej 12 lat.
  • Do oddziału nie wolno przynosić kwiatów oraz produktów żywnościowych, których pacjent nie może spożywać z powodu swojej choroby (o diecie decyduje lekarz).
  • Podczas odwiedzin w Oddziale nie wolno siadać na łóżkach pacjentów, zaleca się korzystać z krzeseł dostępnych w sali i na korytarzu.
  • W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, lekarz oddziału może wstrzymać możliwość odwiedzania pacjenta. Odwiedziny w Oddziale mogą również zostać wstrzymane ze względów epidemiologicznych.

Kierownik Oddziału

  • dr hab. n. med. Henryk Szymański – Specjalista Chorób Dzieci

Pielęgniarka Oddziałowa

  • mgr Urszula Pęcherska - Specjalista Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Lekarze

  • lek. med. Marzena Ambicka-Ciba – Specjalista Pediatrii, Specjalista Neurologii Dziecięcej
  • lek. med. Elżbieta Bieniek - Specjalista Pediatrii
  • lek. med. Magdalena Ciba - Specjalista Pediatrii
  • lek. med. Adrianna Górniak - Specjalista Pediatrii
  • lek. med. Karolina Pietraszewska - Specjalista Pediatrii
  • lek. med. Elżbieta Dzierżek-Wawrzyniak - Specjalista Pediatrii
  • lek. med. Anna Wójtowicz - rezydent
  • lek. med. Dominika Przywara - Specjalista Pediatrii
  • lek. med. Ewa Liwacz - rezydent
  • lek. med. Miłosz Buszkiewicz - rezydent
  • lek. med. Sara Szupieńko - rezydent
  • lek. med. Natalia Filip-Bocian - rezydent
  • lek. med. Aleksandra Buczek - rezydent

Pielęgniarki

  • Katarzyna Gryta – st. pielęgniarka dyplomowana
  • Maria Kita – st. pielęgniarka dyplomowana
  • Anna Kundera – lic. pielęgniarstwa, Specjalista Piel. Pediatrycznego
  • Joanna Musielak – st. pielęgniarka dyplomowana, Specjalista Piel. Pediatrycznego
  • Beata Tatara – lic. pielęgniarstwa, Specjalista Piel. Pediatrycznego
  • Dorota Wielicka – lic. pielęgniarstwa
  • Adrianna Więckowska – lic. pielęgniarstwa, Specjalista Piel. Pediatrycznego
  • Małgorzata Wojczuk – st. pielęgniarka dyplomowana
  • Jolanta Woźniak – st. pielęgniarka dyplomowana
  • Dorota Nowak - lic. pielęgniarstwa, Specjalista Piel. Pediatrycznego
  • Agnieszka Lis - lic. pielęgniarstwa, Specjalista Piel. Pediatrycznego

Sekretariat

  • Agnieszka Zimny

Kontakt Telefon
Sekretariat Oddziału 71 312 09 20 wew. 181
Kierownik Oddziału 71 312 12 74
Dyżurka lekarska I 71 312 09 20 wew. 183
Dyżurka lekarska II 71 312 09 20 wew. 187
Dyżurka lekarska III 71 312 09 20 wew. 182
Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 09 20 wew. 184
Dyżurka pielęgniarska I 71 312 09 20 wew. 185
Dyżurka pielęgniarska II 71 312 09 20 wew. 186