unia

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 3

Cel główny Projektu:

Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w 17 podmiotach leczniczych (szpitalach) funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

 

Całkowita wartość projektu: 7.116.965,32 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 6.049.420,52 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 711.696,53 PLN

Wkład własny Lidera Projektu: 355.848,27 PLN

Projekt realizowany w ramach Partnerstwa:
Lider Projektu:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu oraz
Partnerów Projektu
z podziałem środków dofinansowania w łącznej kwocie 6.469.968,48 PLN, w tym dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – 146 034,62 PLN.

 

W ramach przekazanych środków mogą być zakupione następujące środki ochrony osobistej:

 • Półmaski filtrujące (Maski FFP2, Maski FFP3)
 • Maski chirurgiczne
 • Rękawiczki jednorazowe
 • Fartuch chirurgiczny
 • Fartuchy barierowe
 • Gogle ochronne
 • Okulary ochronne
 • Ochraniacze na buty
 • Kombinezony ochronne
 • Czepki ochronne
 • Przyłbice
 • Płyny/substancje/środki do dezynfekcji

Planowane korzyści:

Zwiększenie komplementarności wsparcia podmiotów leczniczych w zabezpieczeniu życia i zdrowia osób korzystających z ich pomocy i przebywających w tych podmiotach oraz wzmocnienie tych podmiotów w przeciwdziałaniu skutków COVID-19.