• 04 STY 18
  • 0

  ZO/1/2018. Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów do sterylizacji

    Termin składania ofert: 12.01.2018 r. do godz. 10:00 Dokumenty do pobrania Zaproszenie do składania ofert Załącznik nr 1-Formularz oferty (Word) Załącznik nr 1-Formularz oferty (PDF) Załącznik nr 2-Formularz asortymentowo-cenowy (Excel) Załącznik nr 2-Formularz asortymentowo-cenowy (PDF) Załącznik nr 3-Wzór umowy Załącznik nr 4-Oświadczenie Oferenta (Word) Załącznik nr 4-Oświadczenie Oferenta (PDF)   Odpowiedzi nr 1   Protokół

  Więcej →
  • 23 LIS 17
  • 0

  ZO/7/e-usługi. Zaproszenie do złożenia oferty na publikację 4 emisji ogłoszeń

  Termin składania ofert: do dnia 01.12.2017r.    Przedmiotem zamówienia jest publikacja 4 promocyjnych ogłoszeń prasowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 Poddziałania 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, tj. e-usługi w zakresie ochrony zdrowia (Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0072/16).

  Więcej →
  • 15 LIS 17
  • 0

  ZO/13/2017. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie badań histopatologicznych i pośmiertnych

    Termin składania ofert: do dnia 22.11.2017r. do godz. 15:00 Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty Formularz-ofertowy (xls)   Informacja o wyborze oferty           

  Więcej →
  • 23 PAŹ 17
  • 0

  ZO/12/2017. Zaproszenie do składania ofert na dostawę nici chirurgicznych

    Termin składania ofert: 31.10.2017 r. do godz. 10:00 Uwaga! Termin składania ofert: do dnia 31.10.2017r. do godz. 12:00 Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania ofert Zał. nr 1-Formularz-oferty Zał nr 2 Formularz asortymentowo cenowy PDF Zał nr 2 Formularz asortymentowo cenowy -excel Zał. nr 3 Wzór umowy Zał. nr 4 Oświadczenie   Modyfikacja zaproszenia do

  Więcej →
  • 19 WRZ 17
  • 0

  ZO/11/2017. Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych

  Termin składania ofert: 27.09.2017 r. do godz. 10:00 Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania ofert Zał. nr 1 – Formularz oferty (PDF) Zał. nr 1 – Formularz oferty ( Word) Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy (excel) Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy (PDF) Zał. nr 3 Wzór umowy   Odpowiedzi nr 1 Odpowiedzi nr 2   Ogłoszenie

  Więcej →
  • 18 WRZ 17
  • 0

  ZO/6/e-usługi. Zaproszenie do złożenia oferty na utworzenie PPPZ

  Termin składania ofert: do dnia 26.09.2017r.    Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i funkcjonowania punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP (zwanego PPPZ) w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 Poddziałania 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

  Więcej →