• 19 WRZ 17
  • 0

  ZO/11/2017. Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych

  Termin składania ofert: 27.09.2017 r. do godz. 10:00 Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania ofert Zał. nr 1 – Formularz oferty (PDF) Zał. nr 1 – Formularz oferty ( Word) Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy (excel) Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy (PDF) Zał. nr 3 Wzór umowy   Odpowiedzi nr 1 Odpowiedzi nr 2   Ogłoszenie

  Więcej →
  • 18 WRZ 17
  • 0

  ZO/6/e-usługi. Zaproszenie do złożenia oferty na utworzenie PPPZ

  Termin składania ofert: do dnia 26.09.2017r.    Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i funkcjonowania punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP (zwanego PPPZ) w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 Poddziałania 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

  Więcej →
  • 06 WRZ 17
  • 0

  ZO/5/e-usługi. Zaproszenie do złożenia oferty na utworzenie PPPZ

  Termin składania ofert: do dnia 14.09.2017r.    Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i funkcjonowania punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP (zwanego PPPZ) w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 Poddziałania 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

  Więcej →
  • 31 SIE 17
  • 0

  ZO/10/2017. Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków czystości, sprzętu gospodarczego, środków chemii profesjonalnej oraz worków na śmieci

  Termin składania ofert: 08.09.2017 r. do godz. 10:00 Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania ofert Zał. nr 1 – Formularz oferty (word) Zał. nr 1 – Formularz oferty (PDF) Zał. nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy (PDF) Zał. nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy (excel) Zał. nr 3 Wzór umowy   Odpowiedzi nr 1 Zmodyfikowany załącznik nr 2 dla pakietu

  Więcej →
  • 24 LIP 17
  • 0

  ZO/9/2017. Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych.

  Termin składania ofert: 03.08.2017 r. do godz. 12:00 Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: do dnia 04.08.2017r. do godz. 12:00 Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do składania ofert Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (Word) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (PDF) Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy (Excel) Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy (PDF) Załącznik nr 3

  Więcej →
  • 14 LIP 17
  • 0

  Prośba o przedstawienie oferty – laktator wersja jezdna

  Termin składania ofert: 28.07.2017r.   Dokument do pobrania: Prośba o przedstawienie oferty-laktator wersja jezdna        

  Więcej →