W liczącym 86 łóżek Oddziale Rehabilitacji leczeni są pacjenci po wypadkach, urazach i operacjach ortopedycznych, a także osoby z przewlekłymi schorzeniami układu ruchu.
Blisko połowę pacjentów Oddziału stanowią dzieci i młodzież, u których najczęściej leczonymi schorzeniami są wady kręgosłupa, zwłaszcza skoliozy.

Oddział współpracuje z Ośrodkiem Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki oraz Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą lekarską i fizjoterapeutyczną. W Oddziale pracują specjaliści ortopedii, rehabilitacji, reumatologii, chorób wewnętrznych.
Fizjoterapeuci oprócz wieloletniego własnego doświadczenia zawodowego odbyli kursy w zakresie metody McKenzie, PNF, Bobath, terapii czaszkowo-krzyżowej, FITS i terapii manualnej.
Dział Fizjoterapii wyposażony jest w nowoczesne urządzenia do kinezy-, fizyko – i hydroterapii umożliwiające wykonanie praktycznie wszystkich zabiegów z zakresu elektro-, światło- i magnetoterapii

W trakcie pobytu pacjenta, możliwa jest rozszerzona diagnostyka laboratoryjna, RTG, USG i tomografia komputerowa

Podczas leczenia pacjenci zakwaterowani są w pokojach 2- i 3-osobowych. Każdy pokój posiada dostęp do węzła sanitarnego z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Przyjęcia planowe:

  Odbywają się na podstawie skierowania do szpitala (wystawionego przez lekarza specjalistę:

  • ortopedę,
  • reumatologa,
  • neurologa,
  • neurochirurga,
  • spec. rehabilitacji.

Skierowanie należy wysłac pocztą (na adres szpitala, oddział rehabilitacji) dołączając ksero posiadanej dokumentacji medycznej.W niektórych przypadkach pacjent może być wezwany na wcześniejszą wizytę kwalifikacyjną.

Co zabrać do szpitala:

  Po otrzymaniu telefonicznej informacji o terminie przyjęcia do Oddziału, pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu i godzinie w budynku Oddziału Rehabilitacji do pokoju nr 12 (parter) zabierając ze sobą:

  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • całość posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyniki badań laboratoryjnych i rtg,
  • odzież i bieliznę umożliwiającą korzystanie z zajęć ruchowych na sali gimnastycznej i w wodzie,
  • przybory toaletowe i higieniczne,
  • wskazane jest zabranie ze sobą zapasu przyjmowanych przewlekle leków na cały pobyt (z reguły trwający około 3 tygodni).

Brak przyjęć w trybie nagłym.

W każdy dzień roboczy po godzinie 15:00, w soboty, niedziele i Święta opiekę nad 86 pacjentami sprawuje 1 lekarz i 3 pielęgniarki.
Nie odbywają się wówczas przyjęcia planowe, nie wykonuje się także badań i zabiegów planowych, kontynuowane jest zaplanowane wcześniej leczenie, które w zależności od potrzeb może być modyfikowane.

  • Odwiedziny pacjentów odbywają się w dni powszednie, soboty, niedzie i święta w godzinach popołudniowych.
  • Pacjenta mogą odwiedzać rodzina i osoby bliskie, najlepiej w wieku powyżej 14 lat.
  • Do oddziału nie wolno przynosić kwiatów oraz produktów żywnościowych, których pacjent nie może spożywać z powodu swojej choroby (o diecie decyduje lekarz).
  • Podczas odwiedzin w Oddziale nie wolno siadać na łóżkach pacjentów, zaleca się aby pacjent chodzący przyjmował gości w świetlicy.
  • W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, lekarz oddziału może wstrzymać możliwość odwiedzania pacjenta.

Kierownik oddziału:

  •  
  • dr hab. Justyna Mazurek - spec. rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa:

  • Bogusława Hawryliszyn

Lekarze:

  • lek. med. Jolanta Janiak - spec. rehabilitacji medycznej
  • lek. med. Anna Matysiak - spec. rehabilitacji medycznej
  • lek. med. Marta Woźniak - spec. reumatologii
  • lek. med. Tomasz Łukaniec - specjalista ortopedii, chirurgii urazowej i rehabilitacji

Pielęgniarki

  • ...

Koordynator Fizjoterapeutów

  • dr Marcin Syrko

Fizjoterapeuci

  • ...

Sekretariat

  • Ewa Gołębiewska

Kontakt Telefon E-mail
Sekretariat Oddziału 71 312 17 26 wew. 410  
Kierownik Oddziału 71 312 09 20 wew. 400  
Dyżurka lekarska I 71 312 09 20 wew. 402  
Dyżurka lekarska II 71 312 09 20 wew. 405  
Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 09 20 wew. 404  
Lada pielęgniarska I 71 312 09 20 wew. 407  
Lada pielęgniarska II 71 312 09 20 wew. 408  

  Szpitalny Oddział Rehabilitacji

   W liczącym 44 łóżek Oddziale Rehabilitacyjnym w Żmigrodzie leczeni są pacjenci po wypadkach, urazach, operacjach ortopedycznych oraz z przewlekłymi schorzeniami układu ruchu.

   Na Oddziale rehabilitacyjnym leczeni są pacjenci powyżej 18 r.ż.

   Rehabilitacja stacjonarna trwa od 3 do 6 tygodni. O czasie pobytu pacjenta na Oddziale decyduje lekarz przy przyjęci.

   Oddział zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarską oraz fizjoterapeutyczną. Lekarze pracujący w tutejszym Oddziale posiadają specjalizację w dziedzinie chirurgii ortopedyczno-urazowej, traumatologii, oraz rehabilitacji medycznej.

   Fizjoterapeuci zatrudnieni w Oddziale stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez różne kursy i szkolenia. Fizjoterapeutki skończyły kursy w zakresie: PNF, Terapii punktów spustowych, FDM, Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa, Kinesiotaping.

   Pacjenci zakwaterowani są w pokojach 2- 3- 5 - osobowych. Łazienki oraz toalety znajdują się na korytarzu. Świetlica wyposażona w ogólnodostępny telewizor.

  Zasady przyjęcia

   Przyjęcia na Oddział odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, który świadczy usługi w ramach umowy z NFZ oraz jest specjalistą w dziedzinie:

   • ortopedii
   • reumatologii
   • neurologii
   • neurochirurgii
   • rehabilitacji medycznej

   Przy rejestracji należy podać kod dostępu e-skierowana, pesel pacjenta oraz ksero dokumentacji medycznej. W niektórych przypadkach pacjent może być wezwany na wcześniejszą wizytę kwalifikacyjną.

   Co zabrać do szpitala:

   Po otrzymaniu telefonicznej informacji o terminie przyjęcia na Oddział, pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu i godzinie w budynku Oddziału Rehabilitacji (główne wejście, parter) zabierając ze sobą:

   • dokument potwierdzający tożsamość
   • posiadaną dokumentację medyczną, wyniki badań laboratoryjnych
   • odzież sportową
   • przybory toaletowe i higieniczne
   • wskazane jest zabranie ze sobą zapasu przyjmowanych przewlekle leków na cały pobyt.

  Odwiedziny

   1. Odwiedziny pacjentów odbywają się przez 7 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.
   2. Podczas odwiedzin wskazane jest przyjmowanie gości w świetlicy. Jeżeli pogoda na to pozwala zaleca się przyjmowanie gości w parku, który znajduje się na terenie szpitala.
   3. W czasie odwiedzin zabrania się siadania na łóżkach chorych.
   4. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, lekarz oddziału może wstrzymać możliwość odwiedzania pacjenta.
   5. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów przez osoby z objawami infekcji.
   6. Osoby odwiedzające powinny zachować spokój i być uprzejme wobec innych pacjentów i personelu.
   7. Dzieci mogą odwiedzać pacjentów wraz z osobą dorosłą po uprzednim wyrażeniu zgody przez pielęgniarkę oddziałową lub lekarza prowadzącego.

  Personel

    Kierownik Oddziału :

   • med. Andrzej Lenczyk – specjalista rehabilitacji medycznej

   Pielęgniarka Oddziałowa

   • Iwona Morkowska – Petrov

   Lekarze:

   • med. Tomasz Jacek Przybylski – specjalista ortopedii, traumatologii i rehabilitacji
   • med. Piotr Rymer – specjalista chirurgii ortopedyczo-urazowej i rehabilitacji

   Kierownik Fizjoterapeutów:

   • Izabela Nasiukiewicz – mgr fizjoterapii

   Fizjoterapeuci:

   • Maria Pierzchlewicz – mgr fizjoterapi
   • Aneta Ratajewska – technik fizjoterapii
   • Dorota Kaczor – technik fizjoterapii
   • Patrycja Gracz – mgr fizjoterapii
   • Monika Żentel – mgr fizjoterapii
   • Anna Sudnikowicz – mgr fizjoterapii

   Masażysta:

   • Radosław Kabziński

  Kontakt

   Sekretariat Oddziału                       71 385 31 18  wew. 31

   Kierownik Oddziału                        71 385 31 18  wew.  33

   Pielęgniarka Oddziałowa                71 385 31 18  wew.  32

   Fizjoterapia                                   71 385 31 18  wew.  44

  • Lokalizacja

   • Budynek rehabilitacji
    parter
   • piętro 1
   • piętro 2
  • Kontakt

  • Odwiedziny

   • Dni powszednie, soboty, niedziele i święta w godzinach popołudniowych.