Dane teleadresowe:

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Prusicka 53-55
55-100 Trzebnica
Tel. +48 71 312 09 20
Fax. +48 71 312 14 98
e-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl
NIP: 915-15-23-806
REGON: 000308761
KRS: 0000033125

Oddział Dział Telefon
Centrala   71 312 09 20
    71 312 09 13
    71 312 01 25
    71 312 06 46
    71 312 09 58
    71 312 09 75
    71 312 12 36
    71 387 05 58
Sekretariat Dyrektora   71 312 09 20 wew. 250
Dyrektor   71 312 09 20 wew. 250
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa   71 312 09 20 wew. 250, 170
Przełożona pielęgniarek   71 312 09 20 wew. 328
Rejestracja do poradni specjalistycznych   71 312 09 20 wew. 229
SOR Ratownik/pielęgniarka 71 312 09 20 wew. 280
  Lekarz dyżurny 71 312 09 20 wew. 118
    bezp. 71 312 06 08
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Dorośli 71 312 09 20 wew. 146
  Dzieci 71 312 09 20 wew. 148
Oddział wewnętrzny
z pododdziałem kardiologicznym
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 201
  Ordynator 71 312 09 20 wew. 204
  Z-ca ordynatora 71 312 09 20 wew. 203
  Dyżurka lekarska 1 71 312 09 20 wew. 209
  Dyżurka lekarska 2 71 312 09 20 wew. 211
    71 312 09 20 wew. 202
  Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 09 20 wew. 220
  Sala nadzoru kardiologicznego 71 312 09 20 wew. 207
  Punkt pielęgniarski - O/kobiecy 71 312 09 20 wew. 283
  Punkt pielęgniarski - O/męski 71 312 09 20 wew. 208
Oddział pediatryczny
z pododdziałem niemowlęcym
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 181
  Ordynator 71 312 09 20 wew. 180
  Z-ca ordynatora 71 312 09 20 wew. 182
  Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 187
  Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 184
  Punkt pielęgniarki - dziecięcy 71 312 09 20 wew. 185
  Punkt pielęgniarki - niemowlęcy 71 312 09 20 wew. 186
Oddział ginekologiczno-położniczy
z pododdziałem patologii ciąży
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 171
  Ordynator 71 312 09 20 wew. 170
  Z-ca ordynatora 71 312 09 20 wew. 172
  Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 161
  Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 173
  Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 174
  Punkt pielęgniarski O/ginekologiczny 71 312 09 20 wew. 175
  Punkt pielęgniarski O/położniczy 71 312 09 20 wew. 162
  Sala porodowa/td> 71 312 09 20 wew. 292
Oddział neonatologii
z pododdziałem patologii noworodka
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 171
  Ordynator 71 312 09 20 wew. 165
  Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 165
  Pielęgniarka Oddziałowa 71 312 09 20 wew. 174
  Obserwacja noworodków/Pododdział wcześniaków 71 312 09 20 wew. 164
Oddział anestezjologii
i intensywnej terapii
Ordynator 71 312 09 20 wew. 271
  Dyżurka lekarska 71 312 09 20 wew. 278
  Punkt pielęgniarski 71 312 09 20 wew. 266
  Izolatka 71 312 09 20 wew. 267
  Sala obserwacyjna 71 312 09 20 wew. 268
Oddział chirurgii ogólnej Sekretariat 71 312 09 20 wew. 230
  Ordynator 71 312 09 20 wew. 261
  Dyżurka lekarska 1 71 312 09 20 wew. 263
  Dyżurka lekarska 2 71 312 09 20 wew. 272
  Dyżurka lekarska 3 71 312 09 20 wew. 277
  Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 279
  Punkt pielęgniarski 71 312 09 20 wew. 193
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
z pododdziałem replantacji kończyn,
mikrochirurgii i chirurgii ręki
Sekretariat 71 312 09 20 wew. 262
  Ordynator 71 312 09 20 wew. 122
  Dyżurka lekarska 1 71 312 09 20 wew. 195
  Dyżurka lekarska 2 71 312 09 20 wew. 260
  Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 279
  Punkt pielęgniarski I piętro 71 312 09 20 wew. 276
  Punkt pielęgniarski II piętro 71 312 09 20 wew. 193
Oddział rehabilitacyjny Sekretariat 71 312 09 20 wew. 400
    bezp. 71 312 17 26
  Ordynator 71 312 09 20 wew. 400
    bezp. 71 312 09 17
  Dyżurka lekarska I piętro 71 312 09 20 wew. 405
  Dyżurka lekarska II piętro 71 312 09 20 wew. 402
  Rejestracja 71 312 09 20 wew. 410
  Pielęgniarka oddziałowa 71 312 09 20 wew. 404
  Punkt pielęgniarski I piętro 71 312 09 20 wew. 407
  Punkt pielęgniarski II piętro 71 312 09 20 wew. 408
  Gabinet diagnostyczno-zabiegowy parter 71 312 09 20 wew. 416
  Gabinet diagnostyczno-zabiegowy I piętro 71 312 09 20 wew. 406
  Gabinet diagnostyczno-zabiegowy II piętro 71 312 09 20 wew. 403
  Koordynator fizjoterapeutów 71 312 09 20 wew. 409
Izba Przyjęć Ginekologiczno-położnicza 71 312 09 20 wew. 292
  Pediatryczna 71 312 09 20 wew. 148
  Internistyczna 71 312 09 20 wew. 146
  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 71 312 09 20 wew. 282
  Chirurgiczna 71 312 09 20 wew. 282
  Pokój socjalny 71 312 09 20 wew. 147
Diagnostyka Gabinet lekarski 71 312 09 20 wew. 215
  Gabinet endoskopii 71 312 09 20 wew. 210
  Gabinet EKG,USG 71 312 09 20 wew. 217
  Elektrodiagnostyka 71 312 09 20 wew. 219
  Pracownia RTG internistyczna 71 312 09 20 wew. 216
  Pracownia RTG chirurgiczna 71 312 09 20 wew. 284
  Pracownia tomografii komputerowej 71 312 09 20 wew. 287
    bezp. 71 387 01 15
Laboratorium Sekretariat 71 312 09 20 wew. 135
  Kierownik 71 312 09 20 wew. 140
    Tel/fax 71 387 04 48
  Serologia 71 312 09 20 wew. 137
  Bakteriologia 71 312 09 20 wew. 138
  Biochemia 71 312 09 20 wew. 143
  Ambulatorium ogólne 71 312 09 20 wew. 142
  Pokój socjalny 71 312 09 20 wew. 147
Blok operacyjny Kierownik bloku 71 312 09 20 wew. 288
  Sala budzeń 71 312 09 20 wew. 264
Apteka szpitalna   71 312 09 20 wew. 125
    Tel/fax 71 387 20 29
Administracja Główna księgowa 71 312 09 20 wew. 257
  Księgowość / inwentaryzacja 71 312 09 20 wew. 256
  Kadry 71 312 09 20 wew. 255
  Płace 71 312 09 20 wew. 252
  Kasa 71 312 09 20 wew. 253
  Zamówienia publiczne 71 312 09 20 wew. 120
  Kierownik działu administr.-tech. 71 312 09 20 wew. 121
    Tel./fax 71 312 01 63
  Dział administr.-tech. 71 312 09 20 wew. 121
  Koordynator żywienia 71 312 09 20 wew. 328
Statystyka Kierownik 71 312 09 20 wew. 130
  Dział statystyki 71 312 09 20 wew. 131
  Biuro wypisów 71 312 09 20 wew. 132
Pozostałe Portiernia 71 312 09 20 wew. 258
  Sterylizatornia 71 312 09 20 wew. 124
  Stacja przygotowania łóżek 71 312 09 20 wew. 126
  Sala audiowizualna 71 312 09 20 wew. 228
  Magazyn medyczny i tech. 71 312 09 20 wew. 123
  Konserwatorzy strona chirurgiczna 71 312 09 20 wew. 290
  Konserwatorzy budynek główny 71 312 09 20 wew. 128
  Bufet 71 312 09 20 wew. 129