• 19 CZE 15

  Szanowni Państwo,

  jak już wielokrotnie podkreślałem, informowanie Pracowników Szpitala jest dla mnie kwestią niezwykle istotną. Dlatego postanowiłem, że nasza strona internetowa, obok bezpośrednich spotkań z Państwem oraz systemu informowania przez pocztę e-mail, będzie stałym miejscem publikowania informacji ważnych i aktualnych dla naszego Szpitala, jego Pacjentów i Pracowników. Zapraszam więc do zaglądania na naszą stronę i zachęcania do tego Państwa Koleżanek i Kolegów.

  Dzisiaj przekazuję Państwu ważne informacje dotyczące listu intencyjnego podpisanego przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego i Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

  Na początek zacytuję fragment oficjalnego komunikatu:

  W dniu 11 czerwca (czwartek) o godzinie 11.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu został podpisany list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stanowiącym podmiot tworzący Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu a Starostwem Powiatowym w Trzebnicy stanowiącym podmiot tworzący Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

  Intencją podpisanego listu jest chęć podjęcia przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Starostwo Powiatowe w Trzebnicy współpracy w celu połączenia Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.”…

  Szanowni Państwo, zgodnie z przyjętą przeze mnie strategią, ratowanie płynności Szpitala, a także znalezienie najlepszego rozwiązania dla Szpitala na przyszłość oraz jego wdrożenie są filarami mojej pracy jako dyrektora. Pracy, którą zamierzam konsekwentnie wykonywać.

  Środki na uratowanie płynności – po dwumiesięcznych zabiegach – uzyskaliśmy przy korzystnym oprocentowaniu 5,1 % w skali roku. Część środków przeznaczyliśmy na spłatę części długu wobec ZUS, tak aby nie zajmował nam rachunku bankowego. Pozostałą część będziemy rozdysponowywać w ramach przygotowanej strategii zarządzania długiem.

  Z kolei połączenie naszego Szpitala z innym – Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym jest jednym z wariantów, który należy zweryfikować. Taka weryfikacja, jest możliwa tylko przez konkretne rozmowy z Uniwersytetem Medycznym, którym początek dało podpisanie listu intencyjnego.

  Będąc bardzo zaangażowany w rozpoczęcie współpracy z Uczelnią i Szpitalem Klinicznym, w zakresie ewentualnego połączenia naszych szpitali, chciałbym jednocześnie podkreślić, że podpisany list intencyjny to nie jest decyzja o połączeniu. List intencyjny to oficjalne otwarcie współpracy, której celem będzie przygotowanie stanowisk Starostwa i Uniwersytetu, czy taka fuzja będzie możliwa i dla obu stron korzystna. W czasie rozmów naszym podstawowym zadaniem będzie, aby – z szacunkiem do oczekiwań Uniwersytetu – zadbać o przyszłość opieki szpitalnej w powiecie trzebnickim. Jeżeli warunki połączenia ostatecznie okażą się korzystne, to decyzję o ewentualnym połączeniu podejmą władze Uniwersytetu Medycznego oraz Rada i Zarząd Powiatu Trzebnickiego.

  Podkreślam też, że podjęcie rozmów z Uniwersytetem Medycznym nie oznacza rezygnacji z szukania innych ścieżek wyjścia Szpitala z trudnej sytuacji. Musimy wiedzieć jaka jest alternatywa dla ewentualnej fuzji. Nad tym będziemy nadal pracować.

  Na koniec chciałbym zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku, w wypadku połączenia naszego Szpitala z innym, wszyscy pracownicy zatrudnieni w dniu połączenia, z mocy prawa (art. 231 Kodeksu Pracy) staną się, na dotychczasowych warunkach, pracownikami nowego – „połączonego” Szpitala.

  Z poważaniem

  (-) Piotr Dytko

     p.o. Dyrektora Szpitala