• 11 CZE 15

  Pierwszy krok do połączenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ze Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

  W dniu 11 czerwca (czwartek) o godzinie 11 w Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu został podpisany list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stanowiącym podmiot tworzący Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu a Starostwem Powiatowym w Trzebnicy stanowiącym podmiot tworzący Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

  Intencją podpisanego listu jest chęć podjęcia przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Starostwo Powiatowe w Trzebnicy współpracy w celu połączenia Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

  Dążymy do podniesienia naszego potencjału naukowo-dydaktycznego, mamy na względzie przede wszystkim dobro społeczności mieszkańców powiatu trzebnickiego oraz województwa dolnośląskiego, chcemy zapewnić świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie – podsumowuje Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, inicjator współpracy.

  Jest to dopiero pierwszy krok do współpracy, dalsze decyzje co do jej kontynuacji zostaną podjęte po zakończeniu prac zespołów roboczych każdej ze stron. Celem wypracowanych stanowisk zespołów roboczych będzie odpowiedź na pytanie czy i w jakiej formie będzie to możliwe.

  – Zależy nam na bardziej racjonalnym i skutecznym wykorzystaniu możliwości organizacyjnych i finansowych zarówno Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jak i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – wspólnie podkreślają zarówno Dyrektor Piotr Pobrotyn – dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, jak i Piotr Dytko, dyrektor Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej.

  Wśród argumentów przemawiających za podjęciem tej współpracy wymienić można m.in. zwiększenie bazy klinicznej dla prowadzonej przez Uniwersytet działalności naukowej i dydaktyki przeddyplomowej, rozszerzenie możliwości USK w zakresie prowadzenia praktyk dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest to także zwiększenie możliwości powstałej z konsolidacji jednostki do zmian w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych populacji Dolnego Śląska określonych w mapach potrzeb zdrowotnych oraz przyspieszenie strategicznego kierunku rozwoju USK w obszarze transplantologii poprzez wykorzystanie bazy, zasobów ludzkich szpitala w Trzebnicy w zakresie transplantacji kończyn.

   

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

  Nowoczesny obiekt, którym dysponuje USK przy ulicy Borowskiej 213 jest największym i najnowocześniejszym szpitalem na Dolnym Śląsku, jedynym posiadającym 23 kliniki. Obrazu nowoczesności dopełnia pełna informatyzacja szpitala, poczta pneumatyczna oraz najnowocześniejsze lądowisko dla helikopterów z podgrzewaną płytą.

  Szpital dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistyczną w regionie, w niektórych dziedzinach jest liderem na skalę ogólnopolską. Widza specjalistyczna i doświadczenie lekarzy (16 profesorów zwyczajnych, 12 profesorów nadzwyczajnych, 15 doktorów habilitowanych i 164 doktorów nauk medycznych) oraz najwyższe kwalifikacje pozwalają na udział w procesie leczenia najtrudniejszych przypadków na Dolnym Śląsku.

  Naukowcy z USK jako pierwsi na świecie zregenerowali przecięty rdzeń kręgowy. Prowadzą także badania nad wczesnym wykrywaniem choroby Alzheimera wiele innych projektów współpracując z ośrodkami w Polsce i na świecie.

  Szpital w Trzebnicy

  Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy spośród szpitali powiatowych wyróżnia się dobrze utrzymaną infrastrukturą oraz wielospecjalistycznym charakterem.

   Szpital, w ramach którego funkcjonuje 11 oddziałów, dzięki realizacji unikalnych świadczeń medycznych z zakresu replantacji kończyn i chirurgii ręki oraz chirurgii kręgosłupa swoją renomą wykracza daleko poza granice Powiatu Trzebnickiego i Województwa Dolnośląskiego. Rocznie z opieki medycznej w szpitalu korzysta kilkanaście tysięcy pacjentów.

   Ośrodek trzebnicki jest liderem rangi światowej i jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym wykonuje się zabiegi transplantacji ręki. Pierwszy taki zabieg został wykonany przez zespół działający pod kierownictwem prof. Jerzego Jabłeckiego w 2006 roku.