• 24 LIP 15

  Pielęgniarki i położne naszego Szpitala, przy pełnym wsparciu ze strony Dyrekcji, rozpoczęły akcję „Ostatni dyżur” – kampanię społeczną zainicjowaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Jej celem jest uświadomienie społeczeństwu, że w świetle najnowszych prognoz w ciągu niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Jest to skutkiem zmniejszającej się z roku na rok liczby pielęgniarek i położnych.

  Liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi 5,4 – to jeden z najniższych wskaźników w Europie. Średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce to 48 lat, a już w 2022 r. osiągnie ona 50 lat. Jak informuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54 tysiące.

  Centralnym punktem akcji „Ostatni dużur” jest zbieranie podpisów pod petycją w formie „recepty”. „Recepta” jest apelem kierowanym do polityków o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.

  Wszystkich, którzy chcieliby wyrazić wsparcie dla prowadzonej akcji zachęcamy do podpisywania petycji.

  „Recepta” w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie www.ostatnidyzur.pl

  2015-07-22 13.45.15uid_17d2a94ef5606ef4dee981877b26bd571433944800801_width_940_play_0_pos_0_gs_0_height_52800000000270069001