• 07 LIP 15

    Szanowni Państwo,

    Informujemy, iż 23 czerwca 2015 r. został podpisany kolejny aneks do umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, którego efektem jest zwiększenie przychodów Szpitala o 280 540,00 zł.
    Wzrost kwoty zobowiązania NFZ w zakresie leczenia szpitalnego wynika z rozliczenia części tzw. „nadwykonań” zrealizowanych na Oddziale Pediatrii.