• 23 GRU 15

    Szanowny Panie Ministrze,

    W imieniu tysięcy pacjentów oraz blisko 500 pracowników Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zwracamy się do Pana Ministra – jako odpowiedzialnego za sprawy zdrowia w polskim rządzie – z apelem o włączenie resortu zdrowia w działania mające na celu uratowanie naszego Szpitala jako ważnego ogniwa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Nasz Szpital to nie tylko pionierski i znany ośrodek replantacji kończyn, ale przede wszystkim placówka ratująca życie i zdrowie pacjentów z całej Polski. Jakość usług medycznych – potwierdzona opiniami wielu pacjentów i uzyskanymi akredytacjami – jest naszym celem. O jakości naszej pracy świadczy fakt, iż 40 procent pacjentów Szpitala pochodzi spoza powiatu trzebnickiego – przyjeżdżają do nas z całej Polski. Zaufanie do nas to efekt ogromnej pracy, wiedzy, doświadczenia i zaangażowania całej załogi – szczególnie personelu medycznego – naszego Szpitala. Dzisiaj cały ten dorobek – zgromadzony potencjał do walki o życie i zdrowie ludzi – może zostać unicestwiony poprzez brak właściwej reakcji organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. W naszym przekonaniu, pierwotną przyczyną sytuacji w jakiej znalazł się nasz Szpital, były przede wszystkim błędy systemowe dotyczące polskiej służby zdrowia. Dotyczy to nie tylko sposobu finansowania i podziału środków na poszczególne placówki – nasz Szpital istotnie odbiega od przeciętnych wielkości i jego kontrakt jest od lat dramatycznie niedoszacowany, ale w naszym przypadku uzależnienia jego losu od układów i decyzji politycznych na poziomie lokalnym. Rozwiązanie problemu „przerasta możliwości” Rady Powiatu. Zgłoszone postulaty protestujących pokazujące drogę dla uratowania Szpitala – poza pokryciem straty za 2013 rok – nie są realizowane. Z zaufaniem podeszliśmy do działań Pana Pawła Hreniaka Wojewody Dolnośląskiego – jednak jego możliwości wpływania na sytuacje są ograniczone i tylko połączenie starań Wojewody ze wsparciem ze strony Pana Ministra da szansę na uratowanie Szpitala.
    Nie oczekujemy, że Pan Minister przyjedzie do Trzebnicy z przysłowiową „walizką pieniędzy”, bo to nie jest możliwe. Mamy opracowany szczegółowy program naprawczy naszego Szpitala, z którego wynika, że jest możliwe wyjście z problemów w oparciu o poręczenia finansowe i finansowaniu ze strony instytucji skarbu państwa. Zastosowanie poręczeń jest realną szansą dla wdrożenia programu naprawczego naszego Szpitala i uratowania go – tak aby mógł służyć pacjentom i pozostać miejscem pracy dla jego pracowników. Liczymy na pilne włączenie się Pana Ministra w rozwiązywanie problemu – dla nas, a przede wszystkim dla naszych pacjentów.

    Z poważaniem
    Komitet Protestacyjny