• 03 LIP 15

    Szanowni Państwo,

    Pragniemy przekazać do Waszej wiadomości odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Szpitali Powiatowych w sprawie finansowania szpitali powiatowych i kontraktowania świadczeń.

    Link do odpowiedzi